Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ και ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικοποίησης εμπειρίας χρήστη

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-23

Authors

Ζωγραφίδης, Αλέξανδρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία έχει κεντρικό αντικείμενο πραγμάτευσης το ψηφιακό μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τις προηγμένες τεχνολογίες οπτικοποίηση εμπειρίας χρήστη. Για την διερεύνηση του επιστημονικού αντικειμένου επιλέχθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς προσφέρει την δυνατότητα της σφαιρικής προσέγγισης του. Ειδικότερα στην εργασία αναλύθηκαν οι έννοιες του ψηφιακού μάρκετινγκ εντός του σύγχρονου περιβάλλοντος και οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί εντός του πλαισίου του. Εν συνεχεία, έλαβε χώρα μια εκτενής ανάλυση ενός κεντρικού πυλώνα του ψηφιακού μάρκετινγκ του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και οι τύποι που έχουν εμφανιστεί με την διάδοσή του. Εντός του πεδίου του ψηφιακού μάρκετινγκ καταστατικό ρόλο διαδραματίζει η εμπειρία του χρήση (UX), η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο του ψηφιακού σχεδιασμού όσο και της επιτυχούς οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ή των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή αγορά. Η εμπειρία του χρήστη τέθηκε υπό επεξεργασία ως προς τις αρχές της, το σχεδιαστικό της μέρος και της ψηφιακές εφαρμογές στις οποίες εμφανίζεται. Το ζήτημα των τεχνικών μέσων καταγραφής και οπτικοποίησης της ψηφιακής εμπειρίας του χρήστη αναλύθηκε εκτενώς ως προς τις αρχές λειτουργίας των εν λόγω μέσων, τις διαθεσιμότητας και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των παραγόμενων δεδομένων. Αυτό που θα μπορούσε να εξαχθεί ως συμπέρασμα με την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης του θέματος είναι πως οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που μετέχουν του πεδίου του ψηφιακού μάρκετινγκ και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες προς βελτίωση της εμπειρίας του χρήση θα επιτύχουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Description

Keywords

Ψηφιακό μάρκετινγκ, Εμπειρία χρήστη, Ηλεκτρονικό εμπόριο

Citation