Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση εκπαιδευτικών εργασιών με το Git

Thumbnail Image
Date
Authors
Βούλγαρη-Ρεβώφ, Φωτεινή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο πρωτεύων στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της καταλληλόλητας του Git για την διαχείριση εκπαιδευτικών εργασιών. Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση, εξετάσαμε τα χαρακτηριστικά του Git καθώς και των τεχνολογιών που το διαχειρίζονται. Ο δεύτερος στόχος έγκειται στην υλοποίηση μιας εφαρμογής η οποία θα αναδεικνύει τα αποτελέσματα της έρευνας που προηγήθηκε. Σκοπός μας είναι μια μεταγενέστερη ένταξη της εφαρμογής μας στην εργαλειοθήκη που διαθέτουν οι διδάσκοντες για την διαχείριση εκπαιδευτικών εργασιών. Απευθυνθήκαμε σε διδάσκοντες του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ώστε να καθορίσουμε τις ανάγκες της εφαρμογής από την πλευρά των χρηστών. Διεξήγαμε συνεντεύξεις όπου και καταγράψαμε τις βασικές τους παρατηρήσεις ως προς τις απαιτούμενες λειτουργίες μιας τέτοιας εφαρμογής. Κατά τη διαδικασία υλοποίησης της εφαρμογής είχαμε ως γνώμονα την δομή και οργάνωση του εργαστηριακού σκέλους του μαθήματος «Διαδικαστικός Προγραμματισμός», ώστε το εγχείρημά μας να έχει πραγματικό αντίκρισμα. Αναπτύξαμε λοιπόν μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης εκπαιδευτικών εργασιών η οποία στηρίζεται στο Git. Μέσω της εφαρμογής αυτής οργανώνονται οι περισσότερες εκπαιδευτικές διεργασίες που έχει να επιτελέσει ένας διδάσκοντας. Τέλος πραγματοποιήσαμε την αξιολόγηση της εφαρμογής με τους διδάσκοντες που είχαν λάβει μέρος στον αρχικό κύκλο συνεντεύξεων μέσω καθιερωμένων μεθόδων αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε πως οι στόχοι που θέσαμε στην αρχή της μελέτης μας επιτεύχθηκαν αποδεικνύοντας πως ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών εργασιών με χρήση του Git δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες.
Description
Keywords
Σύστημα διαχείρισης μάθησης, Αυτόματοι έλεγχοι, Εκπαιδευτικές εργασίες
Citation