Ανθρώπινο κεφάλαιο. Ρόλος και συμβολή στην βιωσιμότητα της σύγχρονης επιχείρησης

Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Κακαβά, Θεοδώρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Abstract
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη σε βάθος της σημασίας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων σε μια επιχείρηση. Για την παρούσα έρευνα επιλέχτηκε η ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων. Για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο με 21 κλειστές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Google form στους ερωτώμενους. Το δείγμα αποτέλεσαν 100 εργαζόμενοι που απασχολούνται σε οργανισμούς / επιχειρήσεις. Πέντε εργαζόμενοι έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις έγιναν τηλεφωνικά λόγω της πανδημίας του COVID-19 η οποία δεν επέτρεψε τη δια ζώσης επικοινωνία. Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού βοηθά στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των εργαζομένων, η οποία με τη σειρά της βοηθά την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Description
Keywords
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, Επιχειρήσεις
Citation