Χρησιμότητα και αξιοποίηση κοστολόγησης : μελέτη περίπτωσης στον κλάδο της οινοποιίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01-01

Authors

Νάμπουρης, Νικόλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η διαδικασία της κοστολόγησης των παραγόμενων προϊόντων μιας εταιρείας ή και των υπηρεσιών που διαθέτει, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες που καλούνται να υλοποιήσουν ορθά οι επιχειρήσεις, αφού μέσω της αναφερόμενης διαδικασίας θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις για την τιμολογιακή γραμμή της και την γενικότερη διαμόρφωση των μελλοντικών στρατηγικών αποφάσεων της. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει μια αναφορά στο εννοιολογικό πλαίσιο και στην χρησιμότητα αξιοποίησης της κοστολόγησης, το οποίο θα επιτευχθεί, με την παρουσίαση των κυριότερων κοστολογικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται, με έμφαση στις δύο επικρατέστερες, την κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και την παραδοσιακή μέθοδο. Θα γίνει σχετική αναφορά στα θετικά και αρνητικά στοιχεία των μεθόδων αυτών. Τέλος, με την μελέτη περίπτωσης που θα ακολουθήσει, θα γίνει εφαρμογή των δύο αυτών μοντέλων σε βιομηχανία στον κλάδο του κρασιού, καθώς και σύγκριση των αποτελεσμάτων τους, όπως και αξιολόγηση των μεθόδων αυτών. Τα οικονομικά αποτελέσματα που θα παρατεθούν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τα διοικητικά στελέχη κατά τη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Description

Keywords

Κοστολόγηση, Κόστος ανά μονάδα, Γενικά βιομηχανικά έξοδα

Citation