Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δοσοληψιών με blockchain

Thumbnail Image
Date
Authors
Βαγγέλης, Χριστόφορος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τη μελέτη και τον σχεδιασμό ενός συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης δεδομένων υγείας με την χρήση της τεχνολογίας Blockchain. Το σύστημα που υλοποιήθηκε δίνει τη δυνατότητα της παρακολούθησης της υγείας, μέσω βασικών βιοδεικτών, τόσο στους χρήστες - ασθενείς, όσο και σε εξουσιοδοτημένους χρήστες - ιατρούς. Το Blockchain είναι το κύριο δομικό στοιχείο του συστήματος καθώς όλες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων υγείας και την διαχείριση της εξουσιοδότησης των χρηστών-ιατρών γίνονται σε αυτό. Δημιουργήθηκαν δύο εφαρμογές κινητού σε λειτουργικό Android για τους χρήστες του συστήματος. Τέλος, δημιουργήθηκε και ένα σύστημα αισθητήρων καταγραφής βασικών βιοδεικτών όπως ο καρδιακός παλμός, το ποσοστό οξυγόνου στο αίμα και η θερμοκρασία του δέρματος του εκάστοτε χρήστη.
Description
Keywords
Δεδομένα υγείας, Εφαρμογές κινητού, Διαπλανητικό σύστημα αρχείων, Σύστημα αισθητήρων καταγραφής, Επεξεργασία σήματος, Έξυπνα συμβόλαια
Citation