Δημιουργία ασκήσεων για αλγόριθμους αναζήτησης σε ευφυές σύστημα διδασκαλίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010-01-25T10:28:09Z

Authors

Μπούτα, Ευαγγελία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στα πλαίσια της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εστιάζοντας την προσοχή στο επιστημονικό αντικείμενο της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας ένα σύνολο από εκπαιδευτικές εφαρμογές ιστού. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία και ένταξη ενός μαθησιακού υλικού με τη μορφή ασκήσεων εξάσκησης και ασκήσεων αξιολόγησης. Οι ασκήσεις εξάσκησης έχουν ως στόχο την εξοικείωση του φοιτητή με τις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης και διαβαθμίζονται με βάση τη βοήθεια που προσφέρουν για τη λύση του προβλήματος, ενώ οι ασκήσεις αξιολόγησης στοχεύουν στην βαθμολόγηση του επιπέδου γνώσης ενός φοιτητή. Οι ασκήσεις έχουν εγκατασταθεί σ’ ένα e-learning λογισμικό που ονομάζεται Ευφυές Σύστημα Διδασκαλίας Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο αποτελεί ένα σύστημα που περιέχει θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα σύστημα που έχει ως στόχο να βοηθήσει το φοιτητή στη μελέτη του μαθήματος της τεχνητής νοημοσύνης Το υπόλοιπο της εργασίας ακολουθεί την παρακάτω δομή: Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εισαγωγή στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα συστήματα E-learning, στη συνέχεια παρουσιάζονται τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, στο κεφάλαιο 4 γίνεται περιγραφή του σχεδιασμού διεπαφών, στη συνέχεια στο κεφάλαιο 5 περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς επίσης και όλες οι ασκήσεις που υλοποιήθηκαν και τέλος το κεφάλαιο 6 ολοκληρώνει την εργασία με τα συμπεράσματα.

Description

Keywords

Ευφυές σύστημα, Αλγόριθμοι αναζήτησης

Citation