Οικοδόμηση της έννοιας των “Πεπερασμένων Αυτομάτων” από μαθητές δημοτικού : μια μελέτη περίπτωσης με το ρομπότ Thymio ΙΙ

Thumbnail Image
Date
Authors
Θεοδωροπούλου, Ιωάννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Μολονότι η Πληροφορική έχει εισαχθεί στα αναλυτικά προγράμματα των δημοτικών σχολείων τα τελευταία χρόνια, η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι νέοι μαθητές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν βασικές έννοιες της Πληροφορικής. Παρ 'όλα αυτά, η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα εισαγωγής μιας άλλης θεμελιώδους έννοιας στο δημοτικό σχολείο. Η έννοια των Πεπερασμένων Αυτομάτων (ΠΑ) θεωρείται μάλλον αφηρημένη και περίπλοκη· ως εκ τούτου εισάγεται μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της μελέτης μας είναι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων να οικοδομήσουν την έννοια των ΠΑ μέσω του περιβάλλοντος ρομποτικής Thymio II. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια ερευνητική δραστηριότητα με ένα εκπαιδευτικό σενάριο προσαρμοσμένο για νέους μαθητές ηλικίας 10-12 ετών (τάξεις Ε’ και ΣΤ’). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συλλέξαμε δεδομένα με ποσοτικά (ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας) και ποιοτικά χαρακτηριστικά ακολουθώντας το Πρωτόκολλο Think Aloud (TAP). Ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι παρά τη σύντομη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας, η πλειοψηφία των νεαρών μαθητών έχουν αντιληφθεί την έννοια των Αυτομάτων, αλλά όχι όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους. Φαίνεται ότι είχαν δυσκολία με τα βασικά της θεωρίας των Αυτομάτων, ιδιαίτερα με τον ορθό καθορισμό των καταστάσεων και των μεταβάσεων. Τέλος, το ρομπότ Thymio II και το περιβάλλον της Γλώσσας Οπτικού Προγραμματισμού (Visual Programming Language - VPL) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά εργαλεία, καθώς βοηθούν τους μαθητές να υλοποιήσουν μια τόσο αφηρημένη έννοια με απτό και γραφικό τρόπο.
Description
Keywords
Πεπερασμένα αυτόματα, Ρομπότ Thymio, Δημοτικό σχολείο, Εκπαιδευτική ρομποτική, Πληροφορική
Citation