Η διαδικτυακή διαφήμιση και η επίδρασή της στη συμπεριφορά του καταναλωτή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-04-11

Authors

Βαλίνου, Παρασκευή
Καραμποΐκη, Νίκη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να μελετήσει τη διαδικτυακή διαφήμιση και την επίδρασή της στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αθήνας με τη διανομή ερωτηματολογίου. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 115 ερωτηματολόγια. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο η διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει και με ποιον τρόπο τον καταναλωτή. Επίσης ερευνούμε την στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση και κατά πόσο αποτελεσματική είναι. Εκτός από την εκπόνηση της έρευνας σε αυτή την διπλωματική εργασία αναλύεται και παρουσιάζεται τι είναι το μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ που ακμάζει τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια του διαδικτύου. Επιπλέον αναλύεται η διαφήμιση, τα μέσα διαφήμισης και τα είδη, καθώς και η στάση του καταναλωτή απέναντί της. Φυσικά γίνεται αναφορά του καταναλωτή και της συμπεριφοράς του και από τι και ποιους παράγοντες επηρεάζεται και τέλος παρουσιάζεται η ανάλυση της διαδικτυακής διαφήμισης, της ιστορίας της και της σχέσης της με τον καταναλωτή.

Description

Keywords

Διαφήμιση, Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, Καταναλωτική συμπεριφορά

Citation