Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) και ηλεκτρονικό τουρισμός (e-tourism). Μελέτη περίπτωσης χρηστών κοινωνικών δικτύων στα online συστήματα κρατήσεων (e-Booking).

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Ζουμπούλη, Παναγιώτα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Πανεπιστήμιο Πατρών

Abstract

Είναι άξιο αναφοράς πως τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ραγδαία αύξηση των διαδικτυακών συναλλαγών που σχετίζονται με την διανομή του τουριστικού προϊόντος. Καθώς ο τουριστικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στην οικονομία μιας χώρας, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος. Σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση των διαδικτυακών συστημάτων κρατήσεων ως προς την χρήση, λειτουργία και αξιοπιστία τους. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι βασικές έννοιες της θεωρίας του Μάρκετινγκ και ειδικότερα του e-Marketing, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η εννοιολογική προσέγγιση του τουρισμού, του e-Tourism και περιγράφεται το προφίλ του ταξιδιώτη - καταναλωτή. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα συστήματα κρατήσεων που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην τουριστική βιομηχανία, δίνοντας έμφαση στην εξέλιξη των Computer Reservation Systems σε Global Distribution Systemsκαι στα Hotel Distribution Systems. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κατηγορίες των Property Management Systems και τις λειτουργίες τους και ακολούθως το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί περιγραφή των Internet Distribution Systems. Στο έκτο κεφάλαιο παρατίθεται η έρευνα που διεξήχθη στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας και η ανάλυσή της. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο συλλέγονται τα αποτελέσματα της έρευνας και αναλύονται. Αναφορικά με το έκτο κεφάλαιο, έπειτα από την ανάλυση των κατηγοριών των Συστημάτων Κρατήσεων, διεξήχθη έρευνα σχετικά με την χρήση των online συστημάτων κρατήσεων. Επιλέχθηκε ένα δείγμα 75 ατόμων, μεταξύ αυτών υπήρχαν ταξιδιώτες - καταναλωτές και διαχειριστές των συστημάτων. Το δείγμα κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και το οποίο συντάχθηκε κάνοντας χρήση του εργαλείου Google Forms της Google Docs. Στο τέλος της πτυχιακής εργασίας παρατίθεται το ερωτηματολόγιο της έρευνας.

Description

Keywords

Ηλεκτρονικό marketing, Ηλεκτρονικός τουρισμός, e-Tourism, e-Marketing, e-Booking, Κοινωνικά δίκτυα, Τουρισμός, Νέες τεχνολογίες

Citation