Η ένταξη των παιδιών ρομά στη προσχολική εκπαίδευση : αντιλήψεις νηπιαγωγών

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Νταπέ, Ροζίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το θέμα της παρούσας έρευνας αναφέρεται στις απόψεις και τις πρακτικές των Νηπιαγωγών της Δυτικής Αχαΐας σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και του γραμματισμού των παιδιών Ρομά και την επίδραση της διγλωσσίας τους. Σημαντική θέση κατέχει ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας της Προσχολικής Εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και αγωγής σε παιδιά από διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις με περιορισμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Επιπλέον, εξετάζεται η αποδοχή των παιδιών Ρομά και η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σχολικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για τον εμπλουτισμό ερεθισμάτων, γνώσεων και βιωμάτων τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Description

Keywords

Γραμματισμός, Αναλφαβητισμός, Ρoμά, Ενδυνάμωση, Πρoσχoλική εκπαίδευση, Ένταξη, Διγλωσσία

Citation