Αντιγριπικός εμβολιασμός ατόμων που φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από την γρίπη

Thumbnail Image
Date
Authors
Βέρρα, Καλλιόπη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Από τη σκοπιά της δημόσιας υγείας, η γρίπη είναι μια από τις πιο μολυσματικές ασθένειες, τόσο λόγω της σημαντικής νοσηρότητας που αφορά ολόκληρο τον πληθυσμό αλλά και λόγω των σχετικών επιπλοκών, νοσηλειών και θανάτων. Τα άτομα κάθε ηλικίας με υποκείμενες ασθένειες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης από γρίπη σε σύγκριση με υγιείς ενήλικες. Ο εμβολιασμός θεωρείται παγκοσμίως ως το πρώτο πιο αποτελεσματικό μέσο για την πρόληψη της γρίπης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι φροντιστές ατόμων με υποκείμενο νόσημα εμβολιάζονται κατά της γρίπης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και οι επιπλοκές των ατόμων με υποκείμενο νόσημα από την γρίπη. Η βασική ερευνητική υπόθεση που βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι ότι το ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων που φροντίζουν ή διαμένουν με άτομα με υποκείμενο νόσημα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές από την γρίπη είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτούς που δεν φροντίζουν ή διαμένουν με ένα τέτοιο άτομο. Το 38,0% των συμμετεχόντων είχε εμβολιαστεί έναντι της γρίπης. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες (53,2%) είχαν κάποιο άτομο με υποκείμενη νόσο από τα άτομα που διαμένουν στο ίδιο σπίτι ή που φροντίζουν. Μεγάλο ποσοστό, το 45,2% των φροντιστών έχουν εμβολιαστεί έναντι της γρίπης, έναντι του 29,2% (εμβολιασθέντων) που δεν ήταν φροντιστές ατόμου με υποκείμενο νόσημα. Οι συμμετέχοντες που είχαν άτομο με το οποίο διέμεναν στο ίδιο σπίτι ή το φρόντιζαν και είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα είχαν 2,48 φορές υψηλότερη πιθανότητα να έχουν εμβολιαστεί σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν τέτοιο άτομο. Οι συμμετέχοντες που τους είχε συστήσει γιατρός να εμβολιαστούν είχαν 6,27 φορές υψηλότερη πιθανότητα να έχουν εμβολιαστεί σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν τους είχε συστήσει γιατρός να εμβολιαστούν. Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καθώς και προηγούμενων ερευνών, τα προγράμματα προληπτικής ιατρικής καθώς και τα εθνικά προγράμματα εμβολιασμών θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενημέρωση των φροντιστών ατόμων με υποκείμενο νόσημα και επιπλέον δράσεις πρέπει να οργανώνονται με σκοπό την αύξηση του ποσοστού εμβολιασμού έναντι της γρίπης στη συγκεκριμένη ομάδα Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι: vaccine, prevention, family, oncology, survey, influenza vaccination, healthcare personnel long-term facilities, high risk household contacts, caregivers, cancer, asthma, diabetes, immunization
Description
Keywords
Εμβόλια, Εμβολιασμός κατά της γρίπης, Άσθμα, Διαβήτης
Citation