Εφαρμογή νέων τεχνολογιών εξαγωγής πληροφορίας από διαδικτυακές αγγελίες εργασίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-06

Authors

Θωμαΐ, Χριστίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη σημασία της ανάλυσης της αγοράς εργασίας μέσω διαδικτυακών αγγελιών, επικεντρώνοντας στην εξαγωγή και επεξεργασία πληροφοριών με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων συστημάτων και μεθόδων για την αυτόματη ανάλυση και κατηγοριοποίηση δεδομένων από διαδικτυακές αγγελίες εργασίας. Η εργασία αξιοποιεί τις δυνατότητες της Μηχανικής Μάθησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία αυτόνομων συστημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάλυση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει έναν συνδυασμό θεωρητικής κατανόησης και εφαρμοσμένης μεθοδολογίας. Αρχικά, το πρόβλημα προσδιορίστηκε με σαφήνεια, επικεντρώνοντας στην ανάγκη ανάλυσης των δυναμικών της αγοράς εργασίας μέσω διαδικτυακών αγγελιών. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στην εξαγωγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων ML και AI, καθώς και των αλγορίθμων Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP). Η εφαρμοσμένη μεθοδολογία περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως APIs, Web Scraping και ανάλυση με τη χρήση μοντέλων ML και AI.Η ανάλυση δείχνει ότι η χρήση τεχνολογιών ML και AI μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εξαγωγή και επεξεργασία πληροφοριών από διαδικτυακές αγγελίες εργασίας. Τα συστήματα που αναπτύχθηκαν είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν και να αναλύουν τις αγγελίες με υψηλή ακρίβεια, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις απαιτούμενες δεξιότητες και τις διαρθρωτικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ένας από τους κύριους περιορισμούς της έρευνας είναι η φύση των μοντέλων ML ως "μαύρα κουτιά", που καθιστούν δύσκολη την κατανόηση του τρόπου λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, η ανεπάρκεια τυποποίησης και η ύπαρξη θορύβων στα δεδομένα από τις αγγελίες αποτελούν προκλήσεις για την ακριβή ανάλυση.Οι πρακτικές εφαρμογές της έρευνας περιλαμβάνουν τη χρήση των αναπτυγμένων συστημάτων για την υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών στην κατανόηση των αναγκών της αγοράς εργασίας και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού. Τέλος, η έρευνα είναι πρωτότυπη στην προσέγγισή της, συνδυάζοντας τεχνολογίες ML, AI και NLP για την ανάλυση διαδικτυακών αγγελιών εργασίας. Επίσης, η εργασία αναδεικνύει ii τις μελλοντικές προοπτικές των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs) στην εξαγωγή πληροφοριών, καθώς και τη σημασία της εξηγήσιμης AI (Explainable AI) για τη βελτίωση της διαφάνειας και της κατανόησης των αποτελεσμάτων των μοντέλων.

Description

Keywords

Εφαρμογή νέων τεχνολογιών, Διαδικτυακές αγγελίες εργασίας, Εξαγωγή πληροφορίας

Citation