ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Κοτίνη, Δήμητρα
Λαμπροπούλου, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Abstract
Εισαγωγή: Η αιμοδοσία και η μετάγγιση θεωρείται πλέον πολύ σημαντική για την σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη, όμως δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την εθελοντική αιμοδοσία των πολιτών. Για το λόγο αυτό, ο νοσηλευτής οφείλει να παροτρύνει τον πολίτη να γίνει εθελοντής αιμοδότης. Σκοπός: Η εργασία αυτή διερευνά τον ρόλο του νοσηλευτή στην αιμοδοσία και στην μετάγγιση αίματος, αλλά και στην αποφυγή των ανεπιθύμητων ενεργειών τους. Επίσης τονίζεται η σπουδαιότητα του εθελοντισμού. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η βιβλιογραφία της παρούσας πτυχιακής εργασίας έγινε μέσω τεκμηριωμένων επιστημονικών άρθρων από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ( Pub Med, Science Direct, Google Scholar), και μέσω επιστημονικών συγγραμμάτων. Συμπεράσματα: Η αιμοδοσία, όπως και η μετάγγιση είναι πλέον πολύ σημαντική για την υγειονομική περίθαλψη. Όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τον νοσηλευτή, καθώς κατά την διάρκεια της μετάγγισης μπορούν να εμφανιστούν αρκετές επιπλοκές. Σήμερα, όμως αυτό συναντάται σπάνια, γιατί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι ορθά εκπαιδευμένο. Επίσης, σημαντική παράμετρος για την αιμοδοσία και κατ’ επέκταση για την μετάγγιση είναι ο εθελοντισμός. Λέξεις κλειδιά: αιμοδοσία, μετάγγιση, αίμα, αιμοδότης, εθελοντισμός, ρόλος νοσηλευτή
Description
Keywords
Αιμοδοσία
Citation