Σύγχρονα δεδομένα για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Βασιλαδιώτη, Ελένη
Κόκκαλη, Νικολέτα- Αικατερίνη
Κονόμη, Χαρούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Abstract

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Σύγχρονα δεδομένα για τις μεταμοσχεύσεις στη χωρά μας: Γνώσεις και στάσεις δείγματος γενικού πληθυσμού» ασχολείται με ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο και έχει διχάσει πολλούς, προσπαθώντας να διευκρινίσει κατά πόσο είναι διαφωτισμένοι-ενημερωμένοι οι πολίτες σχετικά με το νέο νόμο για τις μεταμοσχεύσεις. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αποτίμηση του επιπέδου γνώσεων και αντιλήψεων ενός δείγματος πληθυσμού σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις γενικότερα καθώς και σε ό,τι αφορά το νέο νόμο περί μεταμοσχεύσεων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Για το θεωρητικό μέρος χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες και πρόσφατα επιστημονικά άρθρα. Η αναζήτηση έγινε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PUBMED, MEDLINE. Το ερευνητικό μέρος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολόγιων. Τα ερωτηματολόγια περιείχαν 13 ερωτήσεις. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 350 ερωτηματολόγια. Η διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων έγινε με το σύστημα IBM SPSS version 20.0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα από το ερευνητικό μέρος διαπιστώσαμε ότι ο κόσμος βλέπει πολύ θετικά να γίνει δωρητής οργάνων. Επίσης η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει εμπόριο οργάνων. Οι ερωτήσεις γνώσεων επιβεβαίωσαν ό,τι η άγνοια του κόσμου είναι μεγάλη καθώς τα μεγαλύτερα ποσοστά κατείχε η απάντηση «Δεν ξέρω». Συγκεκριμένα υπάρχει ανεπαρκής ενημέρωση σχετικά με το Νέο Νόμο καθώς και γενικότερα με το θέμα της μεταμόσχευσης οργάνων ιστών και κυττάρων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μέσα από τα στατιστικά συμπεράσματα της έρευνας φαίνεται το γεγονός ό,τι υπάρχουν θετικές απόψεις των ερωτηθέντων σχετικά με τη δωρεά οργάνων, αρκετά κενά γνώσεων που οφείλονται στην ελλιπή ενημέρωση σ’ ότι αφορά τη δωρεά οργάνων. Πρέπει να γίνει ενημέρωση των πολιτών για το Νέο Νόμο όπως και ότι αφορά τον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις και να προωθούν πιο ενεργά τον θεσμό των μεταμοσχέυσεων. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: δωρεά οργάνων και ιστών, γνώσεις, στάσεις, πεποιθήσεις, μεταμόσχευση, εγκεφαλικός θάνατος, νέος νόμος, νομοθεσία.

Description

Keywords

Μεταμόσχευση

Citation