Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων μαθητών που επαναφοιτούν στο νηπιαγωγείο έναντι συμμαθητών τυπικής φοίτησης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-29

Authors

Μουργελά, Παναγιώτα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αυτή η πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να παρατηρηθεί η επίδραση της επαναφοίτησης στα παιδιά που καλούνται να επαναλάβουν το νηπιαγωγείο σε σχέση με παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά. Ερωτήματα όπως: αν είναι ωφέλιμη η επαναφοίτηση, αν τα αποτελέσματα μεταξύ παιδιών που φοιτούν ξανά με παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο είναι διαφορετικά και αν ναι ποια είναι αυτά που διαφέρουν, καθώς και αν σε μικρό χρονικό διάστημα τα παιδιά ανεξαρτήτως φοίτησης βελτιώσαν τις επιδόσεις τους συγκεντρωτικά, θα απαντηθούν σε μια πρώτη ματιά από αυτή την εργασία. Συλλέχθηκε δείγμα 18 παιδιών, τα 9 παιδιά φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο χωρίς ανάγκη επαναφοίτησης ( ομάδα ελέγχου) και 9 παιδιά επαναλαμβάνουν την φοίτηση τους ( ομάδα επαναφοίτησης). Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν με τα ίδια 12 αξιολογητικά τεστ. Η εξέταση έγινε σε οικείο για αυτά περιβάλλον, είτε στο σχολείο τους είτε σε ένα κέντρο λογοθεραπείας που παρακολουθούν συνεδρίες και πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις με διάστημα 3 μηνών μεταξύ τους. Στην Β’ Φάση επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία σε όλα τα παιδιά. Μέσω των στατιστικών εργαλείων του Excel και του SPSS Statistics προέκυψε βελτίωση και των 2 ομάδων στα εξής αξιολογητικά τεστ: •Φωνολογικό τεστ •Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου •Raven’ s CPM •DVIQ Κατανόηση λεξιλογίου Όμως μόνο τα παιδιά τυπικής φοίτησης βελτιώθηκαν στα παρακάτω αξιολογητικά τεστ: •Bus Story: Δευτερεύουσες Προτάσεις •Επανάληψη Ψευδολέξεων •DVIQ Παραγωγή μορφολογίας και σύνταξης Τέλος μόνο η ομάδα επαναφοίτησης βελτιώθηκε στα: •Ακουστική διάκριση επιλογής εικόνας •ΜέταΦΩΝ τεστ Ενώ κατά την μελέτη των μέσων όρων για κάθε ένα από τα παραπάνω τεστ ανά φάση και ανά ομάδα προέκυψε πως τα παιδιά επαναφοίτησης συνεχίζουν να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σχεδόν στο σύνολο των τεστ από τα παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο.

Description

Keywords

Επαναφοίτηση, Νηπιαγωγεία

Citation