Εξόρυξη και μελέτη δεδομένων πολιτιστικού τουρισμού συνδυάζοντας μεθόδους από τη θεωρία της κοινωνικής επιλογής με τεχνικές οπτικοποίησης πληροφορίας

Thumbnail Image
Date
2023-07-06
Authors
Χατζημιχάλης, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στις σύγχρονες κοινωνίες, είναι κοινός τόπος οι αποφάσεις να παίρνοντας συλλογικά μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες όπου κάθε πολίτης μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την προτίμησή του. Αν και οι σχετικές διαδικασίες χρειάστηκε να εφαρμοστούν εδώ και εκατοντάδες χρόνια η ποικιλία των συστημάτων υπολογισμού των αποτελεσμάτων (π.χ. εκλογικοί νόμοι) κάνουν αρκετές φορές δύσκολη την εξαγωγή προφανών και δικαιολογημένων συμπερασμάτων για τις επικρατούσες απόψεις ή τον νικητή των εκλογών σε όλους τους συμμετέχοντες. Η θεωρία της κοινωνικής επιλογής προσπαθεί να διερευνήσει το πρόβλημα συνολικά και να παρέχει μεθοδολογίες υπολογισμού συνολικών συμπερασμάτων από τις ατομικές προτιμήσεις. Γενικά μια τέτοια μεθοδολογία, με βάση ένα σύνολο επιλογών προσπαθεί να συνοψίσει τις προτιμήσεις ψηφοφόρων που ο καθένας έχει ορίσει τη δική του σειρά κατάταξης των διαθέσιμων επιλογών. Το τελικό αποτέλεσμα της μεθοδολογίας είναι ο καθορισμός ενός κανόνα ψηφοφορίας με τον οποίο θα υπολογιστούν οι επικρατούσες απόψεις. Στην εργασία αυτή, συνδυάστηκαν μέθοδοι από τη θεωρία της κοινωνικής επιλογής με τεχνικές οπτικοποίησης πληροφορίας με σκοπό την εξόρυξη και μελέτη δεδομένων πολιτιστικού τουρισμού. Η συλλογή των δεδομένων αυτών καθώς και η υλοποίηση της ανάλυσης τους έγινε με την δημιουργία μιας εφαρμογής στην οποία εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από ψηφίσματα (polls) και ερωτηματολόγια (surveys). Τα ψηφίσματα και τα ερωτηματολόγια ορίζονται από τον διαχειριστή της εφαρμογής. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε ως ιστότοπος που προσαρμόζει τον τρόπο προβολής του ανάλογα με το μέσο στο οποίο προβάλλεται (responsive), ανιχνεύοντας αν ο χρήστης χρησιμοποιεί υπολογιστή, κινητό ή tablet.
Description
Keywords
Θεωρία κοινωνικής επιλογής, Οπτικοποίηση πληροφορίας, Εξόρυξη δεδομένων
Citation