Έξυπνες κάρτες

Thumbnail Image
Date
2009-01-26T13:12:25Z
Authors
Αντωνόπουλος, Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε τις έξυπνες κάρτες καθώς και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τεχνολογία Java Card την οποία άλλωστε χρησιμοποιούμε για την ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής έξυπνης κάρτας ασθενούς. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε γενικά στις έξυπνες κάρτες. Πραγματοποιούμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή και μελετάμε τους τομείς εκείνους στους οποίους βρίσκουν εφαρμογή, παρουσιάζοντας έτσι μερικά από τα πλεονεκτήματα τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην αρχιτεκτονική και στο υλικό των έξυπνων καρτών. Αφού παρουσιάσουμε τα διαφορετικά είδη καρτών που υπάρχουν αναφερόμαστε σε κάθε σύστημα υλικού μίας έξυπνης κάρτας όπως για παράδειγμα στον επεξεργαστή, στην μνήμη κ.α. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάμε το λογισμικό των έξυπνων καρτών. Αναφερόμαστε στον τρόπο επικοινωνίας με την κάρτα, στα υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα για έξυπνες κάρτες καθώς και στα πρότυπα που έχουν κυριαρχήσει. Κλείνοντας το κεφάλαιο πραγματοποιούμε μια σύντομη εισαγωγή στην κρυπτογραφία. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφερόμαστε λεπτομερώς στην τεχνολογία Java Card. Μελετάμε τόσο την αρχιτεκτονική όσο και τα συστατικά της τεχνολογίας αυτής όπως είναι η εικονική μηχανή και το περιβάλλον εκτέλεσης. Αναφερόμαστε ακόμα σε διάφορα θέματα συναφή με την τεχνολογία αυτή. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την υλοποίηση μιας πιλοτικής εφαρμογής έξυπνης κάρτας ασθενούς. Αφού περιγράψουμε τις λειτουργικές και τις τεχνικές προδιαγραφές αναφερόμαστε σε θέματα σχεδιασμού της εφαρμογής και τέλος δείχνουμε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της.
Description
Keywords
Έξυπνες κάρτες
Citation