Μεθοδολογία στήριξης αποφάσεων για το μετασχηματισμό μονάδων νοσοκομείου για εξυπηρέτηση ασθενών covid-19

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-09-30

Authors

Κουτσούγερας, Ιωάννης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η πρόσφατη πανδημία κατέδειξε έντονα την ανάγκη βελτίωσης της ικανότητας ανταπόκρισης των συστημάτων υγείας σε περιπτώσεις πανδημιών. Ο αποτελεσματικός μετασχηματισμός των υφιστάμενων υποδομών για την εξυπηρέτηση των νέων αναγκών θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στην προσπάθεια αυτή. Το ερευνητικό ερώτημα στο οποίο στοχεύει να απαντήσει η εργασία είναι το πώς θα γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η διαχείριση του έργου μετασχηματισμού ενός νοσοκομείου για να εξυπηρετεί ασθενείς COVID-19. Μέρος της διαχείρισης αυτής αποτελεί και η εύρεση και η τεκμηρίωση της βέλτιστης λύσης. Της λύσης, δηλαδή, εκείνης η οποία καταφέρνει να επιτύχει τους στόχους και να ικανοποιήσει κατά το μέγιστο δυνατό τις απαιτήσεις υπό τους περιορισμούς που τίθενται στο έργο. Η μεθοδολογία στήριξης αποφάσεων αποσυνθέτει το πρόβλημα συγκεντρώνοντας στόχους, περιορισμούς και απαιτήσεις. Στη συνέχεια, αφού βρεθούν λύσεις (εναλλακτικές) από τον Μηχανικό, εφαρμόζονται δύο διαφορετικές μέθοδοι πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη. Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος τεκμηριώνει με αναλυτικό τρόπο την βέλτιστη λύση μετασχηματισμού πραγματοποιώντας την αναγκαία σύνθεση υπό το πρίσμα της πολιτικής λήψης των αποφάσεων και του συστήματος προτιμήσεων και αξιών της ομάδας λήψης αποφάσεων. Δευτερευόντως, καταστρώνεται ένας χρήσιμος αρχικός κατάλογος στόχων, περιορισμών και απαιτήσεων για έργα μετασχηματισμού νοσοκομείων για covid-19 σύμφωνα με την έρευνα και τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Από την αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για ένα υποθετικό σενάριο μετασχηματισμού νοσοκομείου, προκύπτουν θετικά αποτελέσματα, καθώς και οι δύο μέθοδοι που ακολουθούνται συγκλίνουν όχι μόνο στο ίδιο αποτέλεσμα αλλά και στην ίδια κατάταξη των λύσεων που σχεδιάστηκαν. Η ανάλυση ευαισθησίας δεν κατέδειξε προβλήματα.

Description

Keywords

Μεθοδολογία στήριξης αποφάσεων, Μετασχηματισμός νοσοκομείου, Πολυκριτηριακή ανάλυση, Κορονοϊός, Διαχείριση έργου

Citation