Κατασκευή ηλεκτροκαρδιογραφήματος με τη βοήθεια μικροελεγκτή ADUC7026

Thumbnail Image
Date
2013-01-08
Authors
Βουρδουρίδης, Θεόδωρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, στο χώρο της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί δίαφορα ενσωματωμένα συστήματα λήψης σημάτων φυσιολογίας, ικανά να καταγράφουν σύνθετα σήματα για πάνω απο 48 ώρες. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε ιδιαίτερα τον τομέα της βιοϊατρικής. Τέτοια ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούνται στις μελέτες ηλεκτροκαρδιογραφίας (ECG ή EKG) για τον εντοπισμό σποραδικών αρρυθμιών ή ανωμαλιών στη καρδιακή λειτουργία.Σήμερα τα καρδιακά σήματα καταγράφονται σε κάρτες μνήμης και μπορούν εύκολα να μεταφερθούν για ανάλυση και επεξεργασία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας επιφέρει συνεχως αλλαγές και βελτιώσεις στις συσκευές καταγραφής ΗΚΓ, περιορίζοντας συνεχώς το μέγεθός τους και την κατανάλωσή τους σε ενέργεια. Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν ενσωματωμένα συστήματα καταγραφής, αποθήκευσης και επεξεργασίας ηλεκτροκαρδιογραφικών σημάτων.Η εργασία αυτή χωρίζεται ουσιαστικά σε πέντε κομμάτια. Το πρώτο τμήμα ασχολείται με τη φυσιολογία της καρδιάς, με τη δομή ενός ηλεκτροκαρδιογράφου και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το λάβουμε από τα διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος.Το επόμενο τμήμα αφορά τη χρήση και τις δυνατότητες των ενσωματωμένων συστημάτων και μικροελεγκτών δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην παρουσίαση του μικροελεγκτή ADUC7026 και των περιφερειακών του. Επιπλέον συνοψίζονται κάποιες βασικές λειτουργίες προγραμματισμού και δυνατότητες που παρουσιάζει ο ADUC7026 της Analog Devices και παρουσιάζονται κάποιες βασικές εφαρμογές του.Το τρίτο τμήμα επικεντρώνεται στην ανάλυση κάποιων τεχνικών κατασκευής ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης καρδιακού παλμού με τη χρήση πυκνωτικών ηλεκτροδίων. Η ανάλυση περιλαμβάνει, τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, τα χαρακτηριστικά τους, την αποδοτικότητά τους στην αντιμετώπιση του θορύβου και μια γενικότερη αξιολόγησή τους.Το τέταρτο τμήμα ασχολείται με μια πιο προηγμένη τεχνική καταγραφής σήματος που πραγματοποιείται ασύρματα. Αναλύεται τόσο ο τρόπος κατασκεής ασύρματων συσκευών μέτρησης ΗΚΓ όσο και ο τρόπος χρήσης τους. Στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίο δίνεται βάση στην ανάλυση του μικροελεγκτή MSP430FG439 της Olimex και στη χρήση του στη μέτρηση ΗΚΓ.Στο τελευταίο τμήμα δίνεται ο κώδικας προγραμματισμού του μικροελεγκτή MSP430 για την καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος και μία σχετική επεξήγηση της λειτουργίας του.
Description
Keywords
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Μικροελεγκτές
Citation