Προγραμματισμός ενός μικροελεγκτή για τον έλεγχο της φθοράς των αναρτήσεων του αυτοκινήτου

Thumbnail Image
Date
2013-02-01
Authors
Βούκας, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε μια εφαρμογή, η οποία μπορεί να ελέγχει τη φθορά των αναρτήσεων του αυτοκινήτου και να ειδοποιεί τον οδηγό όταν αυτές έχουν φθαρεί. Θα εξομοιώσουμε τα σήματα που στέλνουν τέσσερις αισθητήρες πιεζοκρυστάλλων, προσαρμοσμένοι στις αναρτήσεις του αυτοκινήτου, τα οποία μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία (κεντροθέτηση και λεύκανση) και διαχωρισμό με τη μέθοδο της ανάλυσης σε ανεξάρτητες συνιστώσες (ICA), θα μας δώσουν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για την κατάσταση των αναρτήσεων. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον μVision της Keil, σε γλώσσα προγραμματισμού C, για το μικροελεγκτή STM32F103RB της ST Microelectronics.
Description
Keywords
Προγραμματισμός, Μικροελεγκτές, Φθορά αναρτήσεων, Αυτοκίνητα
Citation