Διερεύνηση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο

Thumbnail Image
Date
Authors
Αλεξανδρή, Κωνσταντίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Επιχειρηµατικότητα είναι ένα πολύπτυχο φαινόμενο το οποίο μελετάται τόσο από επιστήμονες διαφόρων γνωστικών περιοχών, όσο και από εμπειρικούς της αγοράς. Από όποια σκοπιά κι αν προσεγγίσουμε το θέμα, είναι φανερό ότι η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και παράγοντα πολιτικής οικονομικής σταθερότητας και οικονομικού δυναμισμού. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετήθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και ανασκόπησης η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν ο δείκτης της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων παρουσιάζει πτώση κατά τα χρόνια της κρίσης. Επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να εξεταστεί ο ρόλος του φύλου, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες, η αντίληψη της κοινωνίας για την επιχειρηματικότητα και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Επιπλέον ερευνητικές υποθέσεις αποτελούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλουν την επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και τα άτομα κρίνουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία για να γίνουν επιχειρηματίες, και τέλος ο φόβος αποτυχίας θα τους απέτρεπε από το να δοκιμάσουν να εκμεταλλευτούν μιαν επιχειρηματική ευκαιρία.
Description
Keywords
Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, Παγκόσμιο παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας, Νέοι επιχειρηματίες, Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικές ικανότητες, Επιχειρηματικές ευκαιρίες
Citation