Σχεδιασμός και ανάπτυξη online συστήματος διαχείρισης της διαδικασίας εκπόνησης διπλωματικών εργασιών

Thumbnail Image
Date
2022-12
Authors
Κολοβός, Ευστάθιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα, ειδικά σε αυτά που ανήκουν σε πολυτεχνικές σχολές, οι προπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εργαστούν σε μια εργασία εξαμήνου κατά το τελευταίο έτος σπουδών ή και νωρίτερα με την προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει αποκτήσει τις προκαθορισμένες διδακτικές μονάδες, ECTS. Αυτή η εργασία συχνά ορίζεται ως διπλωματική εργασία και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ με τη βοήθεια δύο ακόμα μελών που ανήκουν και αυτά στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος. Η διοικητική διαδικασία αποτελείται από δύο φάσεις: την πρώτη που είναι η φάση ανάθεσης θέματος διπλωματικής εργασίας και τη δεύτερη που είναι η φάση αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας. Στη φάση ανάθεσης διπλωματικής εργασίας ένα μέλος ΔΕΠ ανακοινώνει δημοσίως θέματα διπλωματικών εργασιών που αφορούν τον τομέα εξειδίκευσης του. Στη συνέχεια, φοιτητές εκδηλώνουν ενδιαφέρον για ένα ή περισσότερα θέματα διπλωματικής εργασίας και αναμένουν αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματός τους από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Αφού ένα ζεύγος “φοιτητή - μέλος ΔΕΠ” σχηματιστεί, οι φοιτητές υποβάλλουν στη γραμματεία του τμήματος μια επίσημη αίτηση, η οποία, αν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση του τμήματος, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της φάσης ανάθεσης θέματος διπλωματικής εργασίας. Στη φάση αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας, οι επιβλέποντες υποβάλλουν στη γραμματεία του τμήματος ένα επίσημο έγγραφο στο οποίο αναφέρεται η επιτυχημένη αξιολόγηση της εργασίας και ζητείται από τη γενική συνέλευση του τμήματος η έγκριση για την ολοκλήρωση της. Με την έγκριση του αιτήματος ολοκληρώνεται η φάση της αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας. Αυτή η χρονοβόρος και ψυχοφθόρος διαδικασία πραγματοποιείται παραδοσιακά με τη χρήση έντυπων εγγράφων, απαιτώντας σχεδόν πάντα τη φυσική παρουσία των αιτούντων στο γραφείο της γραμματείας του τμήματος. Μετατοπίζοντας την ολοκλήρωση τέτοιων διοικητικών εργασιών σε κάποια διαδικτυακή πλατφόρμα, απαλείφοντας την ανάγκη για έντυπα έγγραφα και φυσική παρουσία μέσω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), διευκολύνεται και επιταχύνεται σημαντικά η ροή εργασιών, ενώ ταυτόχρονα αποφορτίζονται σημαντικά από διαδικασίες φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό. Στην παρούσα διπλωματική εργασία προτείνουμε το myThesis, ένα διαδικτυακό σύστημα που θα απλουστεύσει σημαντικά τη διοικητική διαδικασία που απαιτείται για τη διαχείριση διπλωματικών εργασιών σε ένα τυπικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε μια πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη διαδικτυακά όπου οι χρήστες, στους οποίους ανήκουν οι φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό ενός πανεπιστημιακού τμήματος, συνδέονται και φέρνουν εις πέρας, χωρίς την ανάγκη χαρτιού, τις διαδικασίες ανάθεσης, αξιολόγησης και ολοκλήρωσης διπλωματικών εργασιών σύμφωνα πάντα με το ισχύον πλαίσιο κανόνων του τμήματος. Ωστόσο το myThesis μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να υποστηρίξει τη διαχείριση διπλωματικών εργασιών σε οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών ή και να επεκταθεί προκειμένου να περιλάβει οποιοδήποτε πλαίσιο κανονισμών. To myThesis δε χρησιμοποιεί καμία άλλη πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), για την ανάπτυξή του χρησιμοποιήθηκαν JavaScript, HTML και CSS μαζί με PHP και SQL για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Είναι ένα σύστημα “ελαφρύ” και με μεγάλη προσαρμοστικότητα (responsive) στο οποίο ο χρήστης μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει από οποιαδήποτε τυπική συσκευή (φορητό υπολογιστή, smartphone, tablet). Δεν απαιτεί κανένα εξελιγμένο λογισμικό ή υλικό ή προχωρημένες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή από τους χρήστες για τη λειτουργία του. Το myThesis δείχνει πως οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και οι τεχνολογίες διαδικτύου μπορούν να συνεισφέρουν στην αποφόρτιση των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και του διοικητικού προσωπικού με το να διευκολύνουν και να απλουστεύουν με οικολογικό τρόπο τη διοικητική διαδικασία της διαχείρισης διπλωματικών εργασιών, εξοικονομώντας προσωπικό χρόνο και προσπάθεια που προορίζονται για πιο δημιουργικές και απαιτητικές δραστηριότητες.
Description
Keywords
Διαδικτυακή πλατφόρμα, Διαχείριση διπλωματικών εργασιών, Φοιτητές, Μέλη ΔΕΠ, Γραμματείες, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Προσαρμοστικότητα συστήματος, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Διαδίκτυο
Citation