Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των πολιτιστικών οργανισμών και η επίδραση του στην εμπειρία των επισκεπτών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-06

Authors

Τσουκαλά, Σπυριδούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών ιδρυμάτων και τον αντίκτυπό του στην εμπειρία των επισκεπτών. Για τη συλλογή δεδομένων από τους επισκέπτες των πολιτιστικών οργανισμών επιλέχθηκε η δειγματοληψία ευκολίας. Οι απαντήσεις συλλέχθηκαν μέσω διαδικτυακής έρευνας που ήταν διαθέσιμη τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά μέσω του Google Forms και για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά εργαλεία όπως το SPSS, το Microsoft Excel και το Jamovi. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθούν διάφορες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων των αντιλήψεων, των προτιμήσεων και των συμπεριφορών των επισκεπτών σχετικά με τις φυσικές και ψηφιακές επισκέψεις στους πολιτιστικούς οργανισμούς, καθώς και τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην συμπεριφορά των τελευταίων. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη προσαρμογής και επένδυσης των πολιτιστικών οργανισμών στις ψηφιακές τεχνολογίες, οι συμβάλλουν στην εμπλοκή, την ενημέρωση και την προσβασιμότητα των επισκεπτών, για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες και προτιμήσεις των επισκεπτών. Επιπλέον, προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τα οφέλη και τους τρόπους αξιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού από τους πολιτιστικούς οργανισμούς.

Description

Keywords

Ψηφιακός μετασχηματισμός, Πολιτιστικοί οργανισμοί, Εμπειρία επισκέπτη, Προσβασιμότητα

Citation