Μελέτη της επίδρασης εκχυλίσματος πλουσίου σε πολυφαινόλες σε αντιοξειδωτικούς δείκτες και δείκτες μεταβολισμού ενήλικων μυών

Thumbnail Image
Date
Authors
Προβίδας, Δημήτρης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες αλλά και η βιομηχανία τροφίμων έχουν επικεντρώσει τον ενδιαφέρον τους σε μια τάξη φυτοχημικών ενώσεων, τις πολυφαινόλες. Αυτό συμβαίνει λόγω των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων τους, της άφθονης χρήσης τους στην διατροφή αλλά και στον πιθανό ρόλο αυτών στην πρόληψη ασθενειών συνδεδεμένες με το οξειδωτικό στρες όπως ο καρκίνος, καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές νόσους, οστεοπόρωση, διαβήτη ακόμη και στην καταπολέμηση του γήρατος. Πλούσιες πηγές πολυφαινολών μπορεί να είναι ο καφές, το τσάι, ο οίνος κ.α. Οι βόστρυχοι αποτελούν υποπροϊόν της αμπελοκομίας και παράγονται σε μεγάλες ποσότητες ως παραπροϊόν κατά την διαδικασία της οινοποίησης, το οποίο αποτελεί και πιθανό ρύπο. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι βόστρυχοι έχουν κατά πολύ υψηλότερη συγκέντρωση πολυφαινολών σε σχέση με τα σταφύλια ή τον οίνο. Έτσι, οι βόστρυχοι είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως μια πολύ πλούσια και ανεξερεύνητη έως τώρα πηγή βιοδραστικών πολυφαινολών. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, μελετάται η επίδραση εκχυλίσματος πολυφαινολών προερχόμενο από βοστρύχους σταφυλιών Ελληνικής ποικιλίας μαυροδάφνης, στην αγχώδη συμπεριφορά, στον μεταβολισμό καθώς και η αντιοξειδωτική του δράση. Αρχικά επιλέχθηκε η δοσολογία χορήγησης του υπό μελέτη εκχυλίσματος (155,9 mg / kg σωματικού βάρους) και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα χορηγείται (28 μέρες). Με το πέρας των 28 ημερών και συνεπώς των χορηγήσεων, πραγματοποιήθηκαν οι συμπεριφορικές μελέτες και συγκεκριμένα οι δείκτες άγχους/φόβου και κινητικότητας. Τα αποτελέσματα υπέδειξαν αγχολυτική δράση καθώς και αύξηση της κινητικότητας. Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε η επίδραση του εκχυλίσματος πολυφαινολών από βοστρύχους στους μεταβολικούς δείκτες των πειραματικών ομάδων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υπό μελέτη εκχύλισμα δεν επηρέασε την φυσιολογική λειτουργεία του οργανισμού καθώς δεν παρουσιάστηκε μεταβολή στους δείκτες μεταβολισμού που εξετάστηκαν στις 2 πειραματικές ομάδες. Τέλος, ελέγχθηκε και αντιοξειδωτική δράση του εκχυλίσματος, εκτιμώντας την μέτρηση της ενεργότητας του ενζύμου υπεροξειδική δισμουτάση (SOD), με τα αποτελέσματα να την υποδεικνύουν στους υπό μελέτη ιστούς (ήπαρ και εγκεφαλικός φλοιός). Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εκχύλισμα από βοστρύχους Ελληνικής ποικιλίας μαυροδάφνης προκαλεί αγχολυτική συμπεριφορά σε ενήλικους αρσενικούς μυς, δεν επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία των οργανισμών και εμφανίζει αντιοξειδωτική δράση σε ιστό ήπατος και εγκεφαλικού φλοιού.
Description
Keywords
Πολυφαινόλες, Συμπεριφορά, Αντιοξειδωτικές ιδιότητες, Μεταβολικοί δείκτες, Υπεροξειδική δισμουτάση
Citation