Σχεδιασμός και υλοποίηση σοβαρού παιγνίου για δίκαιη κατανομή

Thumbnail Image
Date
2023-10-10
Authors
Σταυρόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η δικαιοσύνη, ως έννοια και πρακτική, συνδέεται στενά με την εξέλιξη και την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Η δίκαιη κατανομή είναι μια πτυχή της δικαιοσύνης που έχει από καιρό αντιμετωπιστεί και εξεταστεί σε όλα σχεδόν τα πολιτιστικά και νομικά πλαίσια. Σε γενικές γραμμές, η δίκαιη κατανομή αφορά τον τρόπο με τον οποίο σύνολα αντικειμένων μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των ατόμων, έτσι ώστε όλοι να αισθάνονται ικανοποιημένοι με το μερίδιο που έλαβαν. Η δικαιοσύνη και η αμεροληψία συνεπάγονται σταθερότητα. Όταν επιτυγχάνεται σταθερότητα, απελευθερώνονται άφθονοι πόροι και καθίστανται διαθέσιμοι για άλλες ευεργετικές δραστηριότητες που απαιτούν πόρους. Η δίκαιη κατανομή μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα παιχνίδι όπου οι παίκτες, δηλαδή τα άτομα, αξιολογούν διαφορετικά τα αντικείμενα. Στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζεται το «Fair 'n' Square», μια συλλογή παιχνιδιών με κυρίως εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς. Το «Fair 'n' Square» περιέχει δύο σοβαρά, εργοδικά παίγνια δίκαιης κατανομής που επιτρέπουν στους παίκτες να εξοικειωθούν με όρους, έννοιες και τεχνικές από την αλγοριθμική θεωρία παιγνίων. Σε αυτά τα παιχνίδια, «Το πρόβλημα της χρεοκοπίας» και «Σφραγισμένες προσφορές», αντιμετωπίζονται δύο ενδιαφέροντα προβλήματα δίκαιης κατανομής, δηλαδή το «πρόβλημα της χρεοκοπίας» και τη «μέθοδο των σφραγισμένων προσφορών», αντίστοιχα, και εφαρμόζονται προσεγγίσεις λύσεων που προτείνονται στη βιβλιογραφία και εγγυώνται ότι όλα τα άτομα λαμβάνουν ένα δίκαιο μερίδιο. Ειδικότερα, η προσέγγιση που προτείνεται για το πρόβλημα της χρεοκοπίας περιεγράφηκε για πρώτη φορά στο Ταλμούδ και πρόσφατα αποδείχθηκε επίσημα μέσω επιχειρημάτων θεωρίας παιγνίων. Σύμφωνα με τη διατύπωση του «προβλήματος της χρεοκοπίας», ο στόχος είναι να μοιραστεί ένα ανεπαρκές ποσό διαιρετών στοιχείων (π. χ. χρηματικές μονάδες) μεταξύ ατόμων με διαφορετικές απαιτήσεις, με δίκαιο τρόπο. Η μέθοδος των σφραγισμένων προσφορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δίκαιη κατανομή αδιαίρετων (δηλαδή διακριτών) αντικειμένων (π. χ. ενός διαμερίσματος) μεταξύ ατόμων που αξιολογούν διαφορετικά τα αντικείμενα αυτά. Εκτός από το θεωρητικό και εκπαιδευτικό τους ενδιαφέρον, οι μέθοδοι αυτές παρουσιάζουν επίσης πρακτικό ενδιαφέρον και μπορούν να αξιοποιηθούν σε σενάρια του πραγματικού κόσμου που σχετίζονται με το δίκαιο, όπως για παράδειγμα η διανομή μιας περιουσίας μεταξύ των πιστωτών όταν το σύνολο των οφειλών που διεκδικούνται υπερβαίνει την υπάρχουσα περιουσία ή για τους σκοπούς του διαμοιρασμού της κληρονομιάς όταν οι δικαιούχοι αποδίδουν διαφορετικές αξίες στα διαθέσιμα στοιχεία. Η συλλογή παιχνιδιών περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας μαζί με ένα εισαγωγικό επίπεδο εκπαίδευσης και ένα βοηθητικό επίπεδο που επιτρέπουν στους παίκτες να διασταυρώσουν τον τρόπο λειτουργίας των μεθόδων με τη δική τους εισαγωγή. Η σουίτα έχει αναπτυχθεί με τη χρήση της δημοφιλούς μηχανής τρισδιάστατων γραφικών παιχνιδιών Unreal Engine και προς το παρόν προσφέρεται ως εφαρμογή για Windows στα αγγλικά και στα ελληνικά. Το «Fair 'n Square» έχει ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας και μπορεί να τρέξει σε έναν τυπικό υπολογιστή χωρίς να απαιτεί προηγμένες δεξιότητες εκ μέρους των παικτών.
Description
Keywords
Εκπαίδευση, Εξάσκηση, Δίκαιη κατανομή, Θεωρία παιγνίων, Πρόβλημα χρεοκοπίας, Μέθοδος των σφραγισμένων προσφορών
Citation