Αξιολόγηση συνθετικών βακτηριακών κοινοτήτων για την προστασία φυτών τομάτας από κομβονηματώδεις του γένους Meloidogyne

Thumbnail Image
Date
2023-06-30
Authors
Κοτσαντώνης, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης διαφορετικών βακτηριακών κοινοτήτων σε νηματώδεις Meloidogyne javanica. Oι νηματώδεις, οι οποίοι είναι μικρού μεγέθους, λεπτοί και σκωληκόμορφοι οργανισμοί, προκαλούν υποβαθμίσεις έως και καταστροφή στις καλλιέργειες. Έτσι στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η δυνατότητα εκμετάλλευσης των βακτηριακών κοινοτήτων για την αντιμετώπιση των νηματωδών του γένους Meloidogyne. Για το εν λόγω πείραμα χρησιμοποιήθηκε ο κατάλληλος πληθυσμός νηματωδών σε φυτάρια τομάτας (Lycopersicon esculentum Mill var. Belladonna) και μετέπειτα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Description
Keywords
Νηματώδεις, Βακτηριακές κοινότητες, Βιολογική καταπολέμηση, Φυτοπαρασιτισμός
Citation