Διερευνώντας τη συμβολή γλωσσικών, γνωστικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διδακτική και οικοδόμηση γνώσης των θετικών επιστημών με επικέντρωση τα μαθηματικά και την πληροφορική

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12-11

Authors

Κρητικού, Μαγδαλινή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η νέα εποχή διακρίνεται από κοινωνικές, πολιτισμικές, γλωσσικές και εθνικές διαφορές. Στο σχολικό πλαίσιο που είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας αποτυπώνονται οι διαφορές αυτές, έτσι γεννάται η ανάγκη για ένα «σχολείο για όλους». Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταφέρει τις γνώσεις ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του. Η γλωσσική ανομοιογένεια μπορεί να προέρχεται από τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι γενικός και αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην κατάκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Η έρευνα αυτή αναφέρεται στη διερεύνηση της συμβολής γλωσσικών, γνωστικών και πολιτισμικών παραγόντων στη διδακτική και οικοδόμηση γνώσης των θετικών επιστημών με επικέντρωση τα μαθηματικά και την πληροφορική. Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής, έγινε προσπάθεια διερεύνησης και ανάδειξης του κατά πόσο οι Μαθησιακές Δυσκολίες επηρεάζουν τους μαθητές στο μάθημα των Μαθηματικών και της Πληροφορικής. Στόχος μας ήταν να τοποθετηθούν στο προσκήνιο παράγοντες όπως το φύλο, η διγλωσσία και το μορφωτικό επίπεδο των γονιών και να ελεγθεί η ισχύς και η επίδραση τους. Αρχικά παρουσιάζεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας, στην οποία περιγράφονται τα μαθήματα της γλώσσας, των μαθηματικών και της πληροφορικής. Γίνεται εκτενής αναφορά στους παράγοντες που δυσκολεύουν τους μαθητές στην κατανόηση των Μαθηματικών και της πληροφορικής. Έπειτα δίνεται το ερευνητικό μέρος και τα αποτελέσματα της έρευνας.

Description

Keywords

Μαθηματικά, Πληροφορική, Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία, Δυσαριθμησία

Citation