Καταγραφή των αντιλήψεων των προγραμματιστών σχετικά με διαφορετικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Thumbnail Image
Date
2023-03-01
Authors
Τερζή, Ιωάννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι βάσεις δεδομένων απέκτησαν τις τελευταίες δεκαετίες αυξανόμενη δημοτικότητα ως επιστημονικός τομέας. Η δημιουργία και η πλήρης ενσωμάτωση του διαδικτύου στη ζωή μας είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή υπέρογκων ποσοτήτων δεδομένων των οποίων μάλιστα η αποθήκευση κατέστη δυνατή χάρις στην βελτίωση των υλικών. Ως άμεση συνέπεια, εξελίχθηκε παράλληλα και η τεχνολογία που αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του υλικού και του χρήστη ώστε να είναι δυνατόν να μπορούμε με λειτουργικό και αποδοτικό τρόπο να κάνουμε αναζητήσεις πληροφορίας. Υπάρχουν πολυάριθμα μοντέλα αλλά και συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ). Εντύπωση προκαλεί, ωστόσο, πως παρόλες τις μεταβολές στον χώρο της τεχνολογίας, οι έρευνες συγκλίνουν αναδεικνύοντας ως το δημοφιλέστερο μοντέλο αυτό που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του ’70, προξενώντας αναμφίβολα εντύπωση που αυτός ο τεχνολογικός χώρος δείχνει τόσο σταθερός. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας έρευνας σε έμπειρους προγραμματιστές και φοιτητές που εντρυφεί στις αντιλήψεις τους αναφορικά με τα διαφορετικά ΣΔΒΔ, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν ποιο μοντέλο χρησιμοποιούν, καθώς και τις διαφορές που παρουσιάζει αυτός ο κλάδος συγκριτικά με τους υπόλοιπους τεχνολογικούς χώρους. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναλύονται και συγκρίνονται τα σημαντικότερα ΣΔΒΔ. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια.
Description
Keywords
Καταγραφή αντιλήψεων, Αντιλήψεις προγραμματιστών, Βάσεις δεδομένων, Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων
Citation