Προνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή φροντίδα πολυτραυματία : ο ρόλος του νοσηλευτή

Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Αλεξανδρή, Ευαγγελία
Ελευθεριάδη, Ιωάννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο ορισμός του “πολυτραυματία" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για άτομα που φέρουν πολλαπλούς τραυματισμούς, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να αποδειχθεί θανάσιμος. Πιο συγκεκριμένα, ένας πολυτραυματίας μπορεί να φέρει τραυματισμούς όπως κακώσεις, κατάγματα, αιμορραγία και εγκαύματα. Η αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία ξεκινά από τον τόπο που έγινε το ατύχημα, όπου ο διασώστης παρέχει τις πρώτες βοήθειες και εξασφαλίζει την άμεση μεταφορά του τραυματία στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Κατά την άφιξη στο νοσοκομείο, ο νοσηλευτής εκτιμά την κατάσταση του πολυτραυματία και σχεδιάζει τις απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια επιτυχημένη επέμβαση. Σκοπός: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να περιγράψει την πορεία ενός πολυτραυματία και τη βαρύτητα που έχει ως περιστατικό. Ο χρόνος παίζει σημαντικό παράγοντα στη διάσωση του πολυτραυματία: από τον τόπο του τραυματισμού, στη διακομιδή του πολυτραυματία έως και στην άφιξή του στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Για τη διαμόρφωση της εργασίας, αξιοποιήθηκαν πηγές ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Συλλέχτηκε υλικό από από τις βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar και Science Direct. Συμπεράσματα: Από την παρούσα πτυχιακή εργασία εξάγεται το συμπέρασμα πως η πολυτραυματική κατάσταση μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις. Ο ρόλος του διασώστη και του νοσηλευτή είναι μείζονος σημασίας, από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία. Λέξεις κλειδιά: πολυτραυματίας, διασώστης, πρώτες βοήθειες, ABCDE, διακομιδή, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, νοσηλευτής, νοσηλευτική διεργασία.
Description
Keywords
Πολυτραύματα, Διασώστες, Νοσηλευτές
Citation