Ανάπτυξη διαδικτυακής κινητής εφαρμογής πληροφόρησης των μελών μιας ακαδημαϊκής κοινότητας με χρήση του React Native

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Τσελίγκας, Ευάγγελος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία στοχεύει στην ενημέρωση και στην διευκόλυνση της καθημερινότητας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλύονται όλα τα βήματα που ακολούθησαν για την έρευνα, την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Ακόμα αναφέρονται αντίστοιχες ε-φαρμογές, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκαν και περιγράφονται οι κύριες μέθοδοι αξιολόγησης. Τέλος εξετάζεται λεπτομερώς ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την υλοποίηση της εφαρ-μογής όσο και για την λειτουργία του συστήματος.

Description

Keywords

Διαδικτυακές εφαρμογές, Κινητές συσκευές, Φοιτητές

Citation