Ο ρόλος του νοσηλευτή σε περιόδους πολέμου

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Γιαλυψού, Μαρία
Κρίνη, Μαρία
Μουρίκη, Αγγελική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μία συνοπτική παρουσίαση του ρόλου του Νοσηλευτή και της συμβολής του στην ανακούφιση και θεραπεία των ασθενών και τραυματιών σε περιόδους πολέμου. Μέσα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύεται η πολύπλευρη συνδρομή του νοσηλευτικού επαγγέλματος στις πολεμικές συγκρούσεις, από την εποχή που εμφανίστηκε με τη δραστηριοποίηση της Florence Nightingale, έως σήμερα. Οι πολεμικές συγκρούσεις διεξάγονται από την αρχαιότητα και για ποικίλους λόγους. Τα οπλικά συστήματα εξελίχθηκαν και αυτοματοποιήθηκαν και μπορούν να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές σε μια στιγμή χρόνου. Οι συνέπειες του πολέμου επηρεάζουν τις ανθρώπινες ζωές και την κοινωνία, με άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Στα βασικότερα από αυτά περιλαμβάνονται οι ανθρώπινες απώλειες, οι καταστροφές των υποδομών, οι επιπτώσεις στην οικονομία, την πολιτική και το περιβάλλον, οι μετακινήσεις των πληθυσμών, η ψυχολογική επιβάρυνση των ατόμων που βίωσαν τον πόλεμο, αλλά και οι δυσμενείς επιπτώσεις στα συστήματα υγείας. Η ανάγκη για εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες, ικανές να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες του πολέμου και να αντιμετωπίσουν τους τραυματισμένους, αναγνωρίστηκε την εποχή της Florence Nightingale, όπου ιδρύθηκαν οι πρώτες σχολές νοσηλευτικής. Με την ειδικότερη εκπαίδευση που απέκτησαν έγιναν ακόμη πιο χρήσιμες, καθώς προσέφεραν ποιοτικές υπηρεσίες με εξαιρετικά αποτελέσματα, μειώνοντας τη θνησιμότητα των στρατιωτών. Από τον Κριμαϊκό πόλεμο έως και τους πιο πρόσφατους πολέμους, καταγράφεται η τεράστια προσφορά των νοσηλευτών, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, αντιμετωπίζοντας κάποιες φορές πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η διαχείριση και η ταξινόμηση των θυμάτων πολέμου προκειμένου να καθοριστεί η προτεραιότητα που θα λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη, είναι μία πρόκληση για τους νοσηλευτές καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλά ηθικά διλήμματα. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του πολέμου μπορεί να κληθούν να παρέχουν πρώτες βοήθειες στο πεδίο της μάχης, να φροντίσουν αιχμαλώτους τραυματισμένους, πρόσφυγες, να μετέχουν σε ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας και να διαχειριστούν νεκρούς, οπότε θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερες δεξιότητες προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί.
Description
Keywords
Πόλεμος, Νοσηλευτές
Citation