Ο θεσμός του σχολικού νοσηλευτή στην Ελλάδα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-15

Authors

Παπαγιάννης, Χρήστος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η συγγραφή αυτής της εργασίας εξετάζει και αναλύει την Θεσμό του Σχολικού Νοσηλευτή στην Ελλάδα με αναφορές σε ιστορικά, νομικά, πρακτικά και θεωρητικά δεδομένα. ΣΚΟΠΟΣ Είναι η αναφορά στα δεδομένα του θεσμού των σχολικών νοσηλευτών που συνεχίζουν να εξελίσσονται για την Ελλάδα, με μεθοδική σύγκριση των αμερικανικών προτύπων, και συστηματικές τοποθετήσεις προτεινόμενων επιλογών σε ζητήματα. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Το παρόν έργο αποτελεί συστηματική ανασκόπηση, βασισμένη σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για επαγγελματίες υγείας συμπεριλαμβανομένων PubMed, Mendeley, Science Direct, DOAJ, (Directory of Open Access Journals) SAGE και πύλες αμερικάνικων πανεπιστημίων, παγκόσμιων και ελληνικών οργανισμών υγείας, και ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας. Προσθέτως περιλαμβάνεται η μελέτη παγκόσμιας και ελληνικής νομοθεσίας που ορίζεται και ενημερώνεται ακόμη και σήμερα, για την εξέλιξη και πρακτική του θεσμού των σχολικών νοσηλευτών. Γίνεται σποραδική σύγκριση των δεδομένων του θεσμού στην Ελλάδα με παγκόσμια και κυρίως πρότυπα αμερικάνικα, σε συνδυασμό με δεοντολογικές αρχές, αντιλήψεις και προκλήσεις όπου εμφανίζονται. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε, η δημιουργία πρόχειρων σημειώσεων από την ανάγνωση των δεδομένων της έρευνας και της βιβλιογραφίας και η δημιουργία συμπερασματικών και καταληκτικών τοποθετήσεων για τα θεματικά πεδία της παρούσας ανασκόπησης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ένταξη της νοσηλευτικής σε σχολικό περιβάλλον έχει επιτρέψει την άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Με πρακτικές βασισμένες και αναδιαμορφωμένες από υπάρχοντα και ειδικά μοντέλα περίθαλψης, που συναντώνται αυστηρά στον χώρο της υγείας. Η σύνδεση ανάμεσα στην πρόσβαση στην υγεία και μία ολοένα ολοκληρωτικά εξελισσόμενη εκπαιδευτική λειτουργία, δεν είναι μακριά από την ιδέα της πλήρους εξασφάλισης υγειονομικής περίθαλψης για οποιαδήποτε, δημόσια ή ιδιωτική, δομή, μαζικής παροχής των ανάλογων υπηρεσιών της.

Description

Keywords

Σχολικοί νοσηλευτές, Νοσηλευτική

Citation