Φαινόμενο mobbing στο νοσοκομειακό πλαίσιο

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Καρανίκα, Γεωργία
Τρίκα, Χριστίνα Σύλβια
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τις τελευταίες δεκαετίες αρχίζει και εξαπλώνεται όλο και πιο πολύ ένα φαινόμενο που αφορά την ηθική, την ψυχολογική, αλλά και την σωματική βία στον χώρο εργασίας, ονομαζόμενο και ως « Σύνδρομο mobbing». Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την σφαιρική διερεύνηση του φαινομένου mobbing, στοχεύοντας κυρίως στις νοσοκομειακές μονάδες. Επίσης, επικεντρώνεται στην ανάδειξη των αίτιων, των επιπτώσεων, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των παρενοχλητικών συμπεριφορών. Στα πλαίσια της συγγραφής πραγματοποιήθηκε αναζήτηση ανασκοπικών άρθρων, ερευνητικών μελετών, καθώς και χρήση κάποιων ερωτηματολογίων που αφορούν κάθε μορφή παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον. Από τα ευρήματα της ανασκόπησης προκύπτει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός προκαλεί συμπτώματα που πλήττουν τόσο την υγεία του θύματος όσο και την περίθαλψη των ασθενών. Είναι, επίσης, άξιο να σημειωθεί πως το mobbing προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις που κλονίζουν την ψυχοσωματική υπόσταση του δέκτη, αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Τέλος, από το πόρισμα πολλών βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων προκύπτει το συμπέρασμα πως το φαινόμενο mobbing έχει λάβει μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια απέναντι στο υγειονομικό προσωπικό, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους νοσηλευτές. Είναι λοιπόν αντιληπτό πως ο εργασιακός εκφοβισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, για τον λόγο αυτό η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης είναι αξιοσημείωτη.
Description
Keywords
Σύνδρομο mobbing, Νοσοκομειακές μονάδες
Citation