Η σημασία και η χρήση των φερομονών στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων-εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-30

Authors

Νικολάου, Σοφία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Οι φερομόνες είναι ουσίες που εκκρίνει το έντομο για να επικοινωνήσει με τα άλλα έντομα για ποικίλους λόγους. Για παράδειγμα, ένας λόγος είναι ότι θέλει να βρει το ταίρι του, ενώ ένας άλλος είναι ότι θέλει να δηλώσει πως υπάρχει κίνδυνος. Εναλλακτικά δύναται έτσι να επιτύχει την συνάθροιση των ατόμων της ομάδας του σε ένα μέρος, το οποίο θα θεωρήσει κατάλληλο για να διαμείνουν γιατί παρέχει τροφή είτε το κρίνει ακατάλληλο και θα ειδοποιήσει και τα υπόλοιπα να φύγουν. Επιπλέον οι φερομόνες χρησιμοποιούνται από τα έντομα για να ωοτοκήσουν ή και όχι, για να σημάνουν κάποιον κίνδυνο και για να συγχρονίσουν την ωρίμανσή τους. Συνέχεια αυτής της ανακάλυψης, οι ερευνητές είδαν ότι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τις φερομόνες και έτσι δημιούργησαν τις φερομονικές παγίδες που ποικίλουν σε χρώματα, σχέδια αλλά και σε υλικά ώστε να συλλαμβάνουν διάφορα έντομα με βάση τις προτιμήσεις τους. Οι παγίδες λειτουργούν προκειμένου τα έντομα να συλλαμβάνονται μαζικά, ή να συλλαμβάνονται και θανατώνονται, ή να παρεμποδίζεται η σύζευξη ή και απλά για την παρακολούθησή τους για διάφορους λόγους (π.χ. για να ξέρουν την ακριβή στιγμή που βρίσκονται σε μια περιοχή). Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για την αντιμετώπιση των εντόμων-εχθρών διότι με αυτόν τον τρόπο έχει βρεθεί ένας εύκολος τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου τους που ελαχιστοποιεί την χημική και όχι μόνο παρέμβαση από τον καλλιεργητή (λίγες φορές ή και καθόλου). Η παρούσα εργασία παρουσιάζει αναλυτικά το πώς χρησιμοποιούνται οι φερομόνες καθώς και τον σημαντικότατο ρόλο που παίζουν στην αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών.

Description

Keywords

Φερομόνες, Φερομονικές παγίδες, Αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών καλλιεργιών

Citation