Εμφυτεύσιμες συσκευές Port-A-Cath για χορήγηση χημειοθεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς : μελέτη της ποιότητας ζωής σχετιζόμενης με την υγεία και αξιολόγηση κόστους και αποτελεσματικότητας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-20

Authors

Χρυσανθοπούλου, Παναγιώτα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Εισαγωγή: Οι εμφυτεύσιμοι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες (PORTs) και οι κεντρικοί καθετήρες που εισάγονται περιφερικά (PICCs) χρησιμοποιούνται ευρέως για τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε τη συχνότητα εμφάνισης της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης που σχετίζεται με καθετηριασμό σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν χημειοθεραπεία είτε μέσω PICC είτε μέσω PORT. Μέθοδοι: Ενήλικες με μη αιματολογικό καρκίνο (κυρίως μαστού και παχέος εντέρου) από δύο σουηδικά ογκολογικά κέντρα συμπεριλήφθηκαν και παρακολουθήθηκαν για έως και 1 έτος. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία για να λάβουν PICC ή PORT ενός αυλού. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν η εμφάνιση μιας κλινικά σημαντικής εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης σχετιζόμενης με τον καθετήρα και το δευτερεύον τελικό σημείο ήταν μια σύνθεση ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τον καθετήρα: επιπλοκή εισαγωγής, θρόμβωση, απόφραξη, μόλυνση και μηχανικά προβλήματα. Αποτελέσματα: Η δοκιμή αναζήτησε 399 συμμετέχοντες (PICC, n¼201; PORT, n¼198) μεταξύ Μαρτίου 2013 και Φεβρουαρίου 2017. Τα PICCs συσχετίστηκαν με 16 (8%) εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις σε σύγκριση με δύο (1%) στην ομάδα PORT (HR¼10. 2; διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 2.3e44.6; P¼0.002). Η συνολική συχνότητα εμφάνισης σύνθετων ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν υψηλότερη για τους ασθενείς με PICC σε σύγκριση με αυτούς με PORT (HR¼2.7; διάστημα εμπιστοσύνης 95%, 1.6e4.6; P<0.001). Συμπεράσματα: Τα PICC σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση σχετιζόμενη με τον καθετήρα και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση με τα PORTs. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή μιας συσκευής αγγειακής πρόσβασης για χημειοθεραπεία, ειδικά σε ασθενείς με συμπαγή κακοήθεια. Εγγραφή κλινικής δοκιμής: NCT01971021.

Description

Keywords

Κεντρικός φλεβικός καθετήρας, Θρόμβωση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, Συσκευές αγγειακής πρόσβασης

Citation