Φορολογία νομικών προσώπων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-16

Authors

Παπαγεωργοπούλου, Αδαμαντία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανάλυση του τρόπου φορολόγησης των νομικών προσώπων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τους τρόπους φορολόγησης τους. Εξ αρχής κρίθηκε αναγκαία πρωτίστως η αναφορά στην έννοια της φορολογίας και η επισκόπηση του τρόπου ίδρυσης, οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας των διαφόρων νομικών προσώπων στην Ελλάδα. Το 1ο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της παρούσης εργασίας, στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της φορολογίας και στο 3ο κεφάλαιο ακολουθεί αναφορά σε κάποια νομικά ζητήματα που διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία των υπό εξέταση εταιρειών. Στο 4Ο κεφάλαιο ακολουθεί ανάλυση του τρόπου φορολόγησης των υπό εξέταση νομικών προσώπων. Στο 5ο κεφάλαιο κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στο φορολογικό καθεστώς άλλων χωρών αναφορικά με τον τύπο επιχειρήσεων που λειτουργούν. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις προσπάθειες της Ε.Ε. για φορολογική εναρμόνιση στις χώρες της ευρωζώνης, καθώς και της ανάγκης δημιουργίας μίας κοινής ενοποιημένης βάσης εταιρικής φορολόγησης και τέλος στο 7ο Κεφάλαιο ακολουθούν τα συμπεράσματα της παρούσης διπλωματικής εργασίας.

Description

Keywords

Φορολογία, Φορολογική εναρμόνιση, Νομικά πρόσωπα

Citation