Έρευνα σχέσης τοπικότητας-ανταγωνιστικότητας cluster επιχειρήσεων Περιφέρειας Ηπείρου-Αργολίδας

Thumbnail Image
Date
2014-08-01
Authors
Κυρίτσης, Τζέιμς Σαμουήλ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα μελέτη αφορά την διερεύνηση ενός cluster επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων στην περιφέρεια της Ηπείρου και της Αργολίδας. Πρόθεση της, είναι να ερευνήσει τις αιτίες συγκέντρωσης των επιχειρήσεων αυτών στις περιοχές, τους λόγους για τους οποίους επιλέγουν οι παλαιότερες επιχειρήσεις να παραμείνουν στην ιστορική τους βάση και ωθούν νέες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην περιοχή. Ερευνά τα ειδή των σχέσεων και τις συνεργασίες που αναπτύσσουν μεταξύ τους οι επιχειρήσεις, αν αναπτύσσουν, αλλά και τις σχέσεις τους με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους.
Description
Keywords
Τοπικότητα, Ανταγωνιστικότητα
Citation