Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλευτική παρέμβαση στην πρόληψη και αποκατάσταση.

Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Κουννάπη, Παύλος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο εξακολουθεί να αποτελεί κύρια αιτία της αποκτηθείσας προσωπικής ανικανότητας, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων, και μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανεξάρτητη διαβίωση. Βασικός σκοπός αυτής, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων για το θέμα ανάλυσης σχετικά με το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Νοσηλευτική Παρέμβαση στη Πρόληψη και Αποκατάσταση των Ασθενών. Η παρούσα εργασία οριοθετείτε στο πλαίσιο διεξαγωγής της συστηματικής ανασκόπησης. Γίνεται αναζήτηση σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία από τις ηλεκτρονικές βάσεις αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων Pubmed, Scopus, κλπ. Οι νοσηλευτές έχουν σημαντικό ρόλο που συνεπάγεται την αξιολόγηση, επαναξιολόγηση, υποστήριξη, ενεργή παρακολούθηση και παραπομπή σε άλλες ιατρικές ειδικότητες για ασθενείς που έχουν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Description
Keywords
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Επιδημιολογια αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, Αίτια-Παράγοντες αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, Φροντίδα ασθενών, Αποκατάσταση ασθενών, Ρόλος του νοσηλευτή
Citation