Ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαχείρισης και ανάλυσης της επιτραπέζιας τομάτας (Solanum lycopersicum)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-02-06

Authors

Φατούρου, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η τομάτα Solanum lycopersicum της οικογένειας Solanaceae, είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα λαχανικά παγκοσμίως. Κατέχει την τρίτη θέση σε διεθνή κλίμακα μετά από την πατάτα και την γλυκοπατάτα, ενώ στην Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση σε έκταση καλλιέργειας. Αριθμεί πάνω από 12000 ποικιλίες, ενώ στην Ελλάδα οι κύριες που καλλιεργούνται είναι η Ελπίδα και η Ekstasis. Λόγω της σημαντικότητας της και της διαρκής απαίτησής της αγοράς για τομάτες υψηλής θρεπτικής αξίας, βελτιωμένων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, και ανθεκτικών φυτών με αποτελεί αντικείμενο πληθώρας μελετών. Τα τελευταία χρόνια η υψηλές απόδοσης ομικές τεχνολογίες όπως η μεταβολομική, εφαρμόζονται όλο και πιο πολύ σε αγροδιατροφικά θέματα και για τη μελέτη της in vivo φυσιολογίας των καρπών. Η μεταβολομική είναι η υψηλής απόδοσης τεχνική η οποία παρέχει το μεταβολικό αποτύπωμα ενός οργανισμού σε δεδομένο χρόνο και συνθήκες γεφυρώνοντας την απόσταση γονότυπου και φαινότυπου. Οι μεταβολίτες είναι όλα τα μικρά ελεύθερα μόρια που αποτελούν τα προϊόντα και τα αντιδρώντα των μεταβολικών αντιδράσεων. Επειδή ο μεταβολισμός αποτελεί το επίπεδο της κυτταρικής έκφρασης που επηρεάζεται πιο άμεσα από τις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, η συλλογή και η διαχείριση των δειγμάτων στα προαναλυτικά στάδια αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας. Εντούτοις, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο στη βιβλιογραφία κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο που να αφορά την προαναλυτική διαχείριση των καρπών της τομάτας το οποίο να χρησιμοποιείται για ομικές ή και βιοχημικές αναλύσεις. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αριστοποίηση ενός πρωτοκόλλου διαχείρισης και ανάλυσης της επιτραπέζιας τομάτας, που να μπορεί να εφαρμόζεται συστηματικά σε μεταβολομικές ή και άλλες βιοχημικές αναλύσεις, έτσι ώστε να προκύπτουν επαναλήψιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκαν κάποιες δοκιμές κοπής διαφόρων μεγεθών σε πλυμένους καρπούς, οι οποίες αποθηκέυτηκαν στην κατάψυξη στους -80οC . Στην συνέχεια λειοτριβήθηκαν με το μύλο άλεσης παρουσία υγρού αζώτου, επιδιώκοντας το βέλτιστα ομογενοποιημένο δείγμα. Στο στάδιο της λειοτρίβισης πραγματοποιήθηκαν δοκιμές για την αριστοποίηση του χρόνου και των στροφών που θα πρέπει να είναι ρυθμισμένος ο μύλος. Συγκεκριμένη ποσότητα από κάθε δείγμα εκχυλίστηκε σύμφωνα με το κατάλληλα τροποποιημένο πρωτόκολλο μεθανόλης/νερού για αναλύσεις και με Χρωματογράφο αερίων- Φασματόμετρο μάζας και με Χρωματογράφο υγρών- Φασματόμετρο μάζας. Στο πλαίσιο αυτό για την ανάκτηση των μεταβολικών προτύπων ολόκληρων καρπών από πειραματικές σειρές ανακτήθηκαν τα μεταβολικά πρότυπα με χρήση Χρωματογράφου Υγρών - Φασματόμετρου Μάζας (LC-MS). Ανιχνεύθηκαν ποιοτικά 40 μεταβολίτες, από τους οποίους ποσοτικοποιήθηκαν 19 αμινοξέα. Εν κατακλείδι, στο αριστοποιημένο πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για την ανάλυση και διαχείριση της επιτραπέζιας τομάτας προτείνεται: 1.χρήση πλυμένου ολόκληρου καρπού, δίχως την αφαίρεση της επιδερμίδας και των σπερμάτων. 2.τεμαχισμός σε μέτρια κομμάτια 3.αποθήκευση σε υπερκατάψυξη 4.θρυμματισμός των κομματιών με ηλεκτρικό μύλο παρουσία υγρού αζώτου Το αριστοποιημένο αυτό προτείνεται για ομικές ή και βιοχημικές αναλύσεις.

Description

Keywords

Επιτραπέζια τομάτα, Πρωτόκολλο διαχείρισης και ανάλυσης, Χρωματογραφία υγρών, Φασματομετρία μάζας, Μεταβολομική

Citation