Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού και μάρκετινγκ στον τουρισμό

Thumbnail Image
Date
2022-01-20
Authors
Μαρούντα, Μαρία-Αικατερίνη
Καπανδρίτης, Δημήτριος
Αβεροπούλου, Αναστασία-Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο στην λειτουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων και οργανισμών παγκοσμίως. Η αντίληψη των εργαζομένων πλέον ως πόρων επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση τους καθώς και την εξέλιξη τους με τρόπο που είναι κερδοφόρος τόσο για τον οργανισμό, καθώς πλέον διαθέτει προσωπικό υψηλής αξίας και αποδοτικότητας στην εργασία, το οποίο αποδέχεται και προσπαθεί για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού, όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο που έχει την δυνατότητα εξέλιξης, είναι ευχαριστημένος από την εργασία του και απολαμβάνει αποδοχές ανάλογες αυτής. Οι αρχές της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων αποτελούν κατά συνέπεια απαιτούμενο στην χρηστή λειτουργία ενός οργανισμού σε οποιονδήποτε τομέα και αν αυτός δραστηριοποιείται. Στην Ελλάδα, τόσο από την άποψη της οικονομικής δραστηριότητας όσο και από την άποψη των θέσεων εργασίας και της προσφοράς στο ΑΕΠ της χώρας ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς είναι αυτός του τουρισμού. Σε αυτόν δραστηριοποιούνται πλήθος επιχειρήσεων από διαφορετικούς συνδεόμενους τομείς, όπως η φιλοξενία, η εστίαση οι μεταφορές, απασχολώντας έστω και περιστασιακά, μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Η παρούσα εργασία εξετάζει το κατά πόσο οι βασικές αρχές της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων εφαρμόζονται στον ελληνικό τουριστικό τομέα μέσω της διενέργειας πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα.
Description
Keywords
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, Τουριστικός τομέας, Εκπαίδευση, Αμοιβές εργαζομένων
Citation