Η ανάλυση κύκλου ζωής ως εργαλείο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περίπτωση της παραγωγής αλεύρων σε ελληνική βιομηχανία

dc.contributor.advisorΑγγελόπουλος, Κωνσταντίνοςgr
dc.contributor.authorΖυγούρας, Γεώργιοςgr
dc.contributor.committeeΗλιοπούλου, Ιωάνναgr
dc.contributor.committeeΚορνάρος, Μιχαήλgr
dc.contributor.committeeΑγγελόπουλος, Κωνσταντίνοςgr
dc.contributor.otherZygouras, Georgiosen
dc.date.accessioned2007-06-28T06:40:58Z
dc.date.available2007-06-28T06:40:58Z
dc.date.copyright2005-07-18
dc.date.issued2007-06-28T06:40:58Z
dc.degreeΜεταπτυχιακή Εργασίαgr
dc.description.abstractΟι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την προέλευση και την ποιότητα των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της προέλευσης των Ά υλών. Η ασφάλεια, η θρεπτική αξία και πιο πρόσφατα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων παραγωγής και διανομής των τροφίμων επίσης αντιμετωπίζονται με ανάλογο ενδιαφέρον. Το αλεύρι είναι το κύριο συστατικό του ψωμιού που θεωρείται ως η βάση της υγιούς διατροφής παγκοσμίως, των προϊόντων ζαχαροπλαστικής και άλλων αρτοσκευασμάτων. Επιπλέον στις μεσογειακές χώρες τα προϊόντα αυτά βρίσκουν μεγάλη αποδοχή από τους καταναλωτές. Στην Ελλάδα το αλεύρι καλλιεργείται σε σημαντικές ποσότητες και οι αλευροβιομηχανίες εφοδιάζουν τις βιομηχανίες τροφίμων και τους φούρνους αρτοποιίας με πολλούς τύπους αλεύρου. Οι ανάγκες της χώρας για τα διάφορα προϊόντα αλεύρου παρουσιάζουν ένα μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 1,5% για τη διετία 1999-2000, ενώ οι ανάγκες για το έτος 2000 ήταν 753.000 τόνοι. Για το ίδιο έτος η εθνική παραγωγή ανέρχεται σε 825.000 τόνους. Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι ένα σχετικά νέο περιβαλλοντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων που πρόσφατα τυποποιήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Προτύπων (International Standardisation Organisation (ISO)). Η ΑΚΖ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την περιβαλλοντική διαχείριση, καθώς παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα γενικότερα. Σε αυτή τη μελέτη μια απλουστευμένη ΑΚΖ εφαρμόζεται με μια προσέγγιση «από τη γέννηση ως την πύλη» (“cradle-to-gate”) για να αναγνωρισθούν τα κρίσιμα σημεία της διαδικασίας παραγωγής του αλεύρου στην Ελλάδα. Το λογισμικό SimaPro χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων της απογραφής και της εκτίμησης των επιπτώσεων του συστήματος συνολικά (από τους σπόρους σιταριού ως την παραγωγή του αλεύρου). Το σύστημα που αναλύθηκε περιλαμβάνει την καλλιέργεια μαλακού σιταριού, τη μεταφορά, τη βιομηχανική άλεση και τη συσκευασία του αλεύρου. Η χρήση ενέργειας και υλικών, καθώς και οι εκπομπές στο περιβάλλον υπολογίσθηκαν και εκτιμήθηκαν τα κύρια δυναμικά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή των λιπασμάτων, η μεταφορά και η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας βρέθηκαν να είναι τα πιο σημαντικά σημεία για τις περισσότερες, όχι όμως για όλες, τις κατηγορίες επιπτώσεων και συγκεκριμένες ενέργειες προτάθηκαν με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ του τελικού προϊόντος.gr
dc.description.translatedabstractConsumers have become increasingly interested in the origin and the quality of their food, including the source of food’s raw materials, its safety and nutritional value and most recently the environmental impacts of the production systems adopted in producing and delivering the food. Flour is the main ingredient of bread, cakes, pastries and other bakery products which are considered as the base of modern healthy diet worldwide. Moreover, in Mediterranean countries these products have an outstanding acceptance by consumers. In Greece, wheat is cultivated in significant quantities and a number of milling industries supply the food industries and small bakeries with many different types of flour. The national demand for various products of flour-producing industries presented a mean annual increase rate of about 1.5% for the years 1999-2000, while the demand for the year 2000 was 753.000 tons. For the same year the national production ranged up to 825.000 tons. Life Cycle Assessment (LCA) is a relatively new, cutting edge environmental decision support tool recently standardised by the International Standardisation Organisation (ISO). LCA is an excellent tool for environmental management, as it provides important information about the environmental burdens associated to a product, a process or any human activity. In this study, a simplified LCA following the “cradle-to-gate” approach has been applied to identify the critical points of the flour production in Greece. The SimaPro software was used for analyzing the main inventory data and estimating the environmental impacts of the overall system (from wheat grain to flour production). The system investigated includes agricultural production of soft wheat, transportation, industrial milling and packaging of the flour. Energy use, material use and emissions were quantified and the main potential environmental effects were assessed. The application of fertilizers, transportation and electrical energy consumption were found to be the ‘hot spots’ for many, but not all, of the impact categories investigated and specific actions were proposed in the aim to improve the environmental profile of the final product.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/405
dc.language.isogren
dc.relation.isformatofΗ ΒΥΠ διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή στο βιβλιοστάσιο διδακτορικών διατριβών που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της.gr
dc.subjectΑνάλυση κύκλου ζωήςgr
dc.subjectΑλεύριgr
dc.subjectΠεριβαλλοντικές επιπτώσειςgr
dc.subject.alternativeLife Cycle Assessmenten
dc.subject.alternativeFlouren
dc.subject.alternativeEnvironmental impactsen
dc.subject.ddc664.720 028 6
dc.titleΗ ανάλυση κύκλου ζωής ως εργαλείο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περίπτωση της παραγωγής αλεύρων σε ελληνική βιομηχανίαen
dc.title.alternativeLife cycle assessment as a tool for assessing the environmental impacts. The case study of the flour production in Greek industryen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Nemertes_Zygouras(bio).pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
6.29 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: