Οἱ ἐν οἴκῳ φίλοι και ἐχθροί στην "Ἀντιγόνη" και στην "Ἠλέκτρα" του Σοφοκλή

Thumbnail Image
Date
Authors
Χαντζή, Ουρανία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία με επίκεντρο την Αντιγόνη και την Ηλέκτρα πραγματεύεται στα ομώνυμα δράματα του Σοφοκλή τις φιλικές και εχθρικές σχέσεις των μελών του οἴκου του Οιδίποδα και του Αγαμέμνονα. Σκιαγραφείται ακόμη ανάλογα με τη στάση τους προς τον φίλον και τον ἐχθρόν το ἦθος των σοφόκλειων ηρωίδων, των πολεμίων τους, του Κρέοντα και της Κλυταιμήστρας, καθώς και των ἡσσόνων χαρακτήρων, της Ισμήνης και της Χρυσόθεμης.
Description
Keywords
"Αντιγόνη", "Ηλέκτρα", Οἶκος, Φιλία, Ἔχθρα
Citation