Προσαρμοστικός έλεγχος της γλυκόζης στο αίμα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-25

Authors

Πιστιόλας, Ευάγγελος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρέχονται αρχικά οι απαραίτητες ιατρικές πληροφορίες για τη γλυκόζη, την ινσουλίνη και την ασθένεια του διαβήτη. Έπειτα, αναλύονται οι μέθοδοι παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα και επισημαίνεται η σημαντικότητα ανάπτυξης και εξέλιξης των συστημάτων κλειστού βρόχου για τον αποτελεσματικό έλεγχο της γλυκόζης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα πρότυπο προσαρμοστικό μοντέλο ελέγχου κατασκευασμένο από τους ερευνητές A. Sano κ.α για τον έλεγχο της γλυκόζης σε διαβητικά υποκείμενα και ένα πιο απλό προσαρμοστικό μοντέλο με βάση παραδείγματα των A.Ioannou & Β.Fidan. Τέλος, αναλύεται το μοντέλο του R. Bergman και τροποποιείται ώστε να χρησιμοποιηθεί σε προσαρμοστικό μοντέλο για ασθενείς διαβήτη τύπου 1. Στη συνέχεια, διακριτοποιείται το προσαρμοστικό μοντέλο και αναπτύσσεται αλγόριθμος στη MATLAB με βάση τη διακριτοποίηση που επαληθεύει την ορθή λειτουργία του.

Description

Keywords

Προσαρμοστικός έλεγχος, Διαβήτης, Γλυκόζη, Ινσουλίνη

Citation