Συνθήκες κράτησης μητερών και το οδοιπορικό των βρεφών στο κατάστημα κράτησης μητέρων ''Ελεώνας" της Θήβας : η άσκηση της κοινωνικής εργασίας

Thumbnail Image
Date
2022-11-09
Authors
Αναστασοπούλου, Ιωάννα
Γκατζοπούλου, Ελένη
Παπαμάρκου, Ποθητή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της πτυχιακής μας εργασίας αποτελούν «Οι συνθήκες κράτησης κρατούμενων μητέρων και το οδοιπορικό βρεφών στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης μητέρων Ελαιώνας της Θήβας: η άσκηση της κοινωνικής εργασίας». Αρχικά έγινε διασαφήνιση των Εννοιολογικών ορισμών των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και των Κρατούμενων Γυναικών επιχειρώντας παράλληλα μία παρουσίαση της αναδρομής του θεσμού του Σωφρονισμού και των Συνθηκών διαβίωσης των κρατούμενων γυναικών. Αναφέρθηκαν τα είδη των σωφρονιστικών συστημάτων και η τυπολογία καθώς και το Νομικό πλαίσιο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Προχωρώντας στην ανάπτυξη της θεματικής, αναφερόμαστε σε δύο ειδικές κατηγορίες κρατουμένων, τις μητέρες και τα βρέφη που μεγαλώνουν μαζί τους. Για τις κατηγορίες αμφότερες αναφέρονται οι ειδικότερες προβλέψεις σε εθνικά και διεθνή κείμενα σκιαγραφώντας το προφίλ τους, τις συνθήκες διαβίωσης και τις συνέπειες του εγκλεισμού τους στην ανάπτυξη των βρεφών τους. Οι κοινωνικοί λειτουργοί προσφέρουν υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε όλες τις κρατούμενες που χρήζουν βοήθειας ανεξαρτήτου αν είναι εγκυμονούσες ή μητέρες. Πραγματοποιούν ατομική συμβουλευτική, προσφέρουν αξιολογήσεις και ένταξη σε θεραπεία σε κατάλληλα προγράμματα, εντοπίζουν κρατούμενες που διατρέχουν κίνδυνο και συντονίζουν ομαδικές δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό να βελτιώσουν και να βοηθήσουν την επανένταξη τους στην κοινωνία. Η έρευνα της εργασίας της ομάδας είναι η ποιοτική έρευνα με τις ημιδομημένες συνεντεύξεις εστιάζοντας στις προσωπικές εμπειρίες των ατόμων, και στις ανθρώπινες αντιλήψεις, ιδέες, στάσεις και συμπεριφορές. Συμπερασματικά, θα ήταν πολύ ορθό να υπάρξουν προγράμματα τα οποία να στελεχώνουν τα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα με τους απαραίτητους επαγγελματίες ψυχικής αλλά και σωματικής υγείας. Επιπλέον κρίνουμε απαραίτητη την παρουσία βρεφονηπιακών προγραμμάτων εντός των καταστημάτων.
Description
Keywords
Παραβατικότητα, Έγκλημα, Κρατούμενες-μητέρες, Βρέφη, Καταστήματα κράτησης, Κοινωνική ένταξη, Ψυχοκοινωνική υποστήριξη, Κοινωνικοί λειτουργοί
Citation