Παράμετροι εξέλιξης κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Γλαύκου - Β. Δ. Αχαΐα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-05-21

Authors

Βγενόπουλος, Άγγελος-Λέανδρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αυτής, διερευνήθηκαν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά των γεωμορφών ο οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω αποσάθρωσης στο φαράγγι του Γλαύκου ενώ επίσης, έγινε καθορισμός της ενεργότητας (state of activity) για τις γεωμορφές εκείνες οι οποίες έχουν σχηματιστεί από κατολισθήσεις στην περιοχή αυτή. Το φαράγγι, το οποίο διατρέχεται από τον ποταμό Γλαύκο και από τον οποίο παίρνει το όνομά του, βρίσκεται στα περίχωρα νοτιοδυτικά της πόλης της Πάτρας και εκτείνεται μέχρι τους ορεινούς οικισμούς στους νότιους πρόποδες του όρους Παναχαϊκό. Η έρευνα πεδίου, διεξήχθη κατά μήκος της ανατολικής και δυτικής πλευράς του φαραγγιού και στις κοντινές σε αυτές περιοχές. Κατά την έρευνα πεδίου, έγινε in situ καταγραφή των διακριτών χαρακτηριστικών των γεωμορφών που εντοπίστηκαν ενώ λήφθηκε και φωτογραφικό υλικό με σκοπό την περεταίρω ανάλυση αυτών σε μετέπειτα στάδια της εργασίας. Στη συνέχεια τα δεδομένα της έρευνας πεδίου αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά με χρήση του λογισμικού Google Earth Pro αλλά και δορυφορικών εικόνων τόσο του πρόσφατου αλλά και του πιό μακρινού παρελθόντος. Η επεξεργασία αυτή, έγινε έτσι ώστε να καθοριστεί η ενεργότητα των κατολισθήσεων που εντοπίστηκαν αλλά και των δυναμικών χαρακτηριστικών των υπόλοιπων γεωμορφών στην περιοχή που ορίστηκε. Ο τελικός στόχος, ήταν η παραγωγή συμπερασμάτων τα οποία ουσιαστικά θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου πιθανής εξέλιξης των γεωμορφών που εντοπίστηκαν στην περιοχή έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις γεωμορφές που αναπτύσσονται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του φαραγγιού του Γλαύκου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν μελετηθεί εις βάθος.

Description

Keywords

Κατολισθήσεις, Γλαύκος

Citation