Καλλιέργεια της πατάτας στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας

Thumbnail Image
Date
2022-09-27
Authors
Βέρρας, Χρήστος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αναμφισβήτητα η καλλιέργεια της πατάτας είναι ευρέως διαδεδομένη όχι μονάχα στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την υφήλιο. Στην παρούσα εργασία κύριο μέλημα είναι να γίνει μία αναλυτική περιγραφή της καλλιέργειας της πατάτας στην περιοχή της Ηλίας και της Αχαΐας της περιφέρειας Πελοποννήσου. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εστιάζει στην καλλιέργεια της πατάτας Solanum Tuberosum. Προτού όμως περιγράφει τη καλλιέργεια της στα παρακάτω κεφάλαια, το πρώτο αφιερώθηκε στην αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, τα είδη της, τα κυριότερα προϊόντα και την σημερινή αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική περιγραφή των καλλιεργειών στην χώρα μας και των στοιχείων της κάθε μίας. Μετέπειτα, το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει συγκεκριμένα στον αγροτικό και καλλιεργητικό τομέα των νομών Ηλείας και Αχαΐας. Στα τελευταία κεφάλαια έπειτα γίνεται αναλυτική μελέτη των βοτανικών χαρακτηριστικών, των κλιματικών και εδαφικών συνθηκών ανάπτυξης, τον πολλαπλασιασμό και τις ποικιλίες, τους εχθρούς και τις ασθένειες της πατάτας Solanum Tuberosum. Η πτυχιακή ολοκληρώνεται με ένα ερωτηματολόγιο ειδικά σχεδιασμένο που απευθύνεται στους παραγωγούς της τοπικής οικονομίας σε πραγματικό χρόνο.
Description
Keywords
Αγροτικά προϊόντα, Βιολογική καλλιέργεια, Καλλιέργεια πατάτας
Citation