Γαλακτοκομικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ στην ελληνική αγορά. Οι αντιλήψεις των καταναλωτών στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας

Thumbnail Image
Date
2023-06-26
Authors
Καλαρύτη, Ζωή-Μαρία
Σολωμός, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην κατανόηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων από καταναλωτές και πραγματοποιήθηκε ανάλυση για τα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν. Με την εξέταση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των σημάτων ΠΓΕ και ΠΟΠ και τις προτιμήσεις τους για τα πιστοποιημένα προϊόντα, η μελέτη στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για τους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων, τους λιανοπωλητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Τα αποτελέσματα μπορούν να ενημερώσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ για τα πιστοποιημένα γαλακτοκομικά προϊόντα και να έχουν επιπτώσεις στην προώθηση της τοπικής γεωργικής παραγωγής.
Description
Keywords
Γαλακτοκομικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ, Αντιλήψεις των καταναλωτών, Πιστοποιημένα προϊόντα, Αγοραστική συμπεριφορά
Citation