Γεωγραφικές / κοινωνικές ποικιλίες και ύφος σε προσωπικές επιστολές του 20ού αιώνα : μια ιστορική-κοινωνιογλωσσική προσέγγιση

Thumbnail Image
Date
2022-12-22
Authors
Καλιαρντά, Γεωργία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ιστορική και κοινωνιογλωσσική προσέγγιση των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών αλλά και του ύφους προσωπικών επιστολών του 20ού αιώνα. Προσεγγίζονται οι γλωσσικές αλλαγές που βασίζονται στο φύλο, το επάγγελμα, τη γεωγραφική ποικιλία και το κοινωνικό υπόβαθρο. Γίνονται επίσης αναλυτικές αναφορές στη δομή, την ορθογραφία, το λεξιλόγιο αλλά και την στίξη των επιστολών. Παρατηρούνται επιρροές που ασκούνται στη γραφή των πληροφορητών εξαιτίας του γλωσσικού ζητήματος που κορυφώνεται και τελικά επιλύεται στα χρόνια γραφής των επιστολών. Παράλληλα αναλύονται κείμενα που γράφονται το 2022 με σκοπό τη συγκριτική μελέτη της γλώσσας, του ύφους, της μορφής και γενικότερα των γλωσσικών επιλογών των πληροφορητών.
Description
Keywords
Επιστολές, Προσωπικά έγγραφα, Προσφώνηση, Αποφώνηση
Citation