Δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για το δήμο Πύργου με τη χρήση του λογισμικού Lightworks

Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Φέλερη, Παναγιώτα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πάτρας
Abstract
Η παρούσα έρευνα αποτελεί την δημιουργία βίντεο με το πρόγραμμα lightwork, του οποίου η χρήση είναι δωρεάν σε πολύ βασικές λειτουργίες, αρκετές για την σωστή δημιουργία ενός βίντεο με καλαίσθητο αποτέλεσμα. Το βίντεο αυτό προϋποθέτει την συγγραφή θεωρητικών κεφαλαίων καθώς και σχετικών συμπερασμάτων και βιβλιογραφίας. Η δομή της εργασίας χωρίζεται σε 5 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 βρίσκεται μια εισαγωγή σε σχέση με την εργασία, ο σκοπός αυτής καθώς και η σκοπιμότητα. Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην χρήση ψηφιακών μέσων στην υπηρεσία την διαφήμισης. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια διαφήμιση γενικά, έπειτα στην εισαγωγή του μάρκετινγκ στον τομέα αυτόν, και τέλος δίδονται πληροφορίες σε σχέση με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και φυσικά στην χρήση βίντεο για το σκοπό αυτό. Το κεφάλαιο 3 έχει σχέση με τον Δήμο πύργου και συγκεκριμένα με τα επιθυμητά σημεία που χρησιμοποιηθήκαν για την δημιουργία του βίντεο. Μαζί με τις πληροφορίες υπάρχουν και κάποιες σχετικές φωτογραφίες. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά βήμα βήμα στην εγκατάσταση και λειτουργία βασικών εντολών του προγράμματος lightwotks.. Στο κεφάλαιο 5 δίδονται πληροφορίες για το πώς έγινε το συγκεκριμένο βίντεο και ποιες εντολές χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος συγγράφηκαν σχετικά συμπεράσματα σε σχέση με όσα αναφέρθηκαν.
Description
Keywords
Δημιουργία βίντεο, Διαφήμιση, Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
Citation