Ποιότητα δεδομένων μεγάλου όγκου, αξιολόγηση πηγών δεδομένων χρηματιστηρίου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-15

Authors

Παναγιωτοπούλου, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ποιότητα των δεδομένων είναι κρίσιμη για την ανάλυση και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, και η εργασία εξετάζει βασικές διαστάσεις όπως η ακρίβεια, η πληρότητα, η συνοχή, η επικαιρότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων. Η αξιολόγηση της ποιότητας των πηγών δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση της ακρίβειας, της πληρότητας, της συνοχής, της επικαιρότητας και της εγκυρότητας των δεδομένων. Οι κορυφαίες πηγές δεδομένων, όπως το Bloomberg και το Reuters, παρέχουν υψηλής ποιότητας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση αξιόπιστων και ακριβών αναλύσεων. Η επιλογή των κατάλληλων πηγών δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως η διαθεσιμότητα δεδομένων, η αξιοπιστία, η κάλυψη αγορών και το κόστος. Η χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, όπως το Python και το R, είναι ζωτικής σημασίας για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογίες είναι επίσης απαραίτητη για την βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των αναλύσεων. Η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων ενισχύει την ικανότητα των επενδυτών και των αναλυτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. η διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ακρίβειας, της πληρότητας, της συνοχής, της επικαιρότητας και της εγκυρότητας των δεδομένων. Οι επενδυτές και οι αναλυτές πρέπει να επιλέγουν αξιόπιστες πηγές δεδομένων, να επενδύουν σε προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και να αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις τους είναι τεκμηριωμένες, ακριβείς και αξιόπιστες, ενισχύοντας την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τους επενδυτικούς και επιχειρηματικούς τους στόχους.

Description

Keywords

Μεγάλα δεδομένα

Citation